Spalio 19 d. saulėtą vidurdienį prie Antakalnio seniūnijos pastato rinkosi orūs besišypsantys senjorai. Čia Antakalniečių senjorų klubas organizavo romansų popietę „Ruduo Sapiegų parke“. Klubo prezidentė Gražina Berkelienė dar vasarą pakvietė MČTAU Meninio ugdymo fakulteto romantinio muzikavimo ansamblį „Romantikai“ dalyvauti šiame renginyje.

Jaunatviškų senjorų pulkas buvo pakviestas pasivaikščioti po rudenėjantį Sapiegų parką su gide Emilija Guobiene. Švietė saulė, po kojomis čežėjo rudi, raudoni, geltoni, auksinio rudens nuspalvinti lapai.

Po pasivaikščiojimo Antakalnio seniūnijos salėje buvo sugiedotas Antakalniečių himnas. Koncertą pradėjo Antakalniečių senjorų choras „Šilas“ (meno vadovas ir dirigentas Rimantas Vaiginis). Mišraus choro programoje gražiai nuskambėjo daugiabalsės dainos „Ant kalno karklai“, retai dainuojama Vl. Paulausko „Miškų gėlė“ ir kt.

Koncertą tęsė MČTAU ansamblis „Romantikai“. Regimanto Poderio daina „Senam parke“ atitiko auksinio rudens Sapiegų parke dvasią. Padainavome romansus „Kam buri tu iš gėlelės“, „Raudona saulė“, „Tyliau varstyk vartelius“ ir mėgiamas Genovaitės Švabienės dainas „Tu nelauk“ ir „Kolei matau medžius“. Žiūrovai šiltai priėmė mūsų pasirodymą. Ypatingo pasisekimo sulaukė Izabelės Bražiūnienės, pritariant ansambliui, atlikta daina „Tu nelauk“, kurią teko kartoti.

Šiais mokslo metais „Romantikų“ būrį papildė naujokai. Šalia koncertmeisterio smuikininko Liutauro Milišausko su mumis jau koncertavo puikus akordeonistas Antanas Pociūnas. Labai jaudinomės, bet ir džiaugėmės, nes mus atlydėjo aktyviausia mūsų sirgalė ir globėja, nepraleidusi nė vieno mūsų pasidainavimo ar pasirodymo, MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė.

Renginyje dalyvavo Lietuvos EURAG asociacijos prezidentas Povilas Butkus ir EURAG atstovas iš Vokietijos, belankantis Pabaltijo šalis. Jie buvo sužavėti mūsų ansamblio pasirodymu. Organizatorės apdovanojo mus gėlėmis ir savo pačių gamybos dovanėlėmis.

Koncerto pabaigoje Antakalniečių vokalinis instrumentinis ansamblis „Šilo aidai“ atliko populiarius romansus. Po to koncerto dalyviai bendravo prie kavos puodelio. Netilo kalbos apie bendrus senjorų rūpesčius ir lūkesčius. Grojant instrumentiniam ansambliui, valso sūkuryje sukosi žilagalvės poros.

O galvoje sukosi mintis: kaip gera gyventi ir sutikti savo auksinį rudenį tarp bendraminčių ir draugų. Mes norime bendrauti, dalintis gyvenimo patirtimi, džiaugtis vieni kitų pasiekimais, ir mūsų širdyse tikrai dar ne ruduo!

Meninio ugdymo fakulteto inf.

2019 10 22 2Antano Pociūno nuotr.

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

DARBĄ ATNAUJINA MČTAU REKTORATAS. DAUGIAU INFORMACIJOS SKELBIMUOSE