MČTAU projektas su Užsienio reikalų ministerija (URM) „15 metų Europos Sąjungoje. Kas padaryta? Kas laukia?“ eina į pabaigą. Paskutinį lankėme Visaginą, susitikome su Visagino TAU senjorais ir miesto atstovais.

Spalio septintą, šaltoką, bet gražią dieną, riedėdami vaizdingomis rytų Lietuvos apylinkėmis, autobuse svarstėme, kaip sutiks mus šis internacionalinis, labai jaunas, bet komplikuoto likimo miestas. Sutiko jis mus labai šiltai, itin įdomiame, išskirtiniame, turinčiame daugybę gražių salių ir erdvių, Visagino kultūros centre, dalyvaujant Visagino savivaldybės atstovams ir centro direktorei Danutei Morkūnienei. Delegacijų vadovai – MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė ir Visagino TAU direktorė Asta Sieliūnienė pristatė dalyvius, linksmai pakomentuodamos kiekvieno vaidmenį TAU. Apsikeitus suvenyrais, visaginiečiams dovanojome knygų „Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (atskaitos taškai ir judėjimo kryptys)“. Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto dekanas Rimantas Radžiūnas pakomentavo knygos turinį, tuo pačiu ją rekomenduodamas dalyviams.

Apie Visaginą ir ES investicijas (ir ne tik) mums papasakojo p. Asta, kuri yra ne tik TAU vadovė, bet ir vieno iš pagrindinių Visagino savivaldybės administracijos skyrių vedėja. Kai salės didžiuliame ekrane pamatėme gražius Visagino vaizdus, buvome sužavėti. Visaginas dabar iš paukščio skrydžio atrodo kaip drugelis su vienu sparnu (buvo projektuotas kaip visas drugelis). Šitame gražiame ir jauniausiame (60 metų) Lietuvos mieste įgyvendinta ir dabar įgyvendinama daug projektų, skirtų ne tik visaginiečių patogumui ir gerovei sukurti, bet ir nukreiptų į ateities technologijas. Po kelių už ES lėšas įgyvendintų projektų, pats miestas ir Visagino ežero pakrantė tapo nuostabiomis vietomis pasivaikščioti, ilsėtis ir sportuoti.

Atskirai noriu paminėti itin įdomų, į ateitį orientuotą projektą – SMART PARK. Visaginas – energetikos kompetencijų centras, o SMART PARK – tai „platforma“, kurioje bus generuojami ir įgyvendinami inovatyvių technologijų sprendimai. Tikslinė parko kryptis – energijos išteklių taupymas. Visi parko statiniai bus autonomiški – šildymas, elektros gamyba ir techninis vanduo bus tiekiami iš parko teritorijoje įrengtų atsinaujinančių šaltinių. Bendrame komplekse bus plėtojamas smulkus ir vidutinis verslas, edukaciniai ir moksliniai projektai. Parko teritorijoje taip pat planuojama įkurti Energetikos tyrimų centrą.

Mano pranešimas šį kartą buvo skirtas akcentuoti pagrindinius ES sukūrimo ir raidos etapus ir galimų ES ateities scenarijų aptarimui pagal EK ,,Baltąją knygą dėl Europos ateities“. Išsivystė gyva diskusija apie tai, kas padaryta ir ar visada gerai ir atsakingai pasielgta strateginiais valstybės klausimais. Kai kurie visaginiečiai išsakė kritišką požiūrį į tai, kaip Lietuvos valstybė pasielgė su branduoline energetika. Pasisakiusiųjų nuomone, pirmiausia uždarė jau labai modernizuotą, saugią (jų nuomone), seną atominę jėgainę, o po to atsisakė statyti naują, turint visą reikiamą infrastruktūrą. Ir, svarbiausia, padarė tai populistiškai, pasinaudodami referendumais, kuriuose balsavo žmonės, nelabai suprantantys už ką ir kodėl balsuoja, dažnai suagituoti neatsakingų, tik populiarumo ieškančių politikų. Taigi, Lietuvoje pritrūko politinės valios priimti sprendimus ir buvo nueita lengviausiu, populistiniu keliu. Buvo ir nuomonė, kad naujai branduolinei jėgainei projektuoti ir statyti vykdytojų reikėjo ieškoti ne Japonijoje ar JAV, o reikėjo pasinaudoti Rusijos ,,dideliu moksliniu ir techniniu potencialu statant branduolines jėgaines”. Kalbant apie Lietuvos ir ES ateitį, buvo palaikyta nuomonė, kad Lietuvai reikia remti tolimesnę integraciją ir būti su pirmaujančiais.

Po diskusijų ėjome apžiūrėti, kas padaryta, panaudojant ES lėšas. Toli eiti nereikėjo – pats Kultūros centras puiki vieta pažiūrėti, ką galima padaryti turint entuziazmo ir šiek tiek pinigų. Buvęs didelis mokyklos pastatas dabar paverstas atskiru miesteliu po stogu. Visaginas neturi senamiesčio, bet čia jūs rasite ir senamiesčio gatvelę, ir teatro erdvę, o taip pat ir paveikslų galeriją, ir koncertines erdves.

Visas Visagino miestas ir, ypatingai Visagino ežero aplinka, yra puikus pavyzdys, kaip tinkamai naudojant ES lėšas, galima miestą paversti miestu-kurortu su sporto ir poilsio kompleksais. Puikus įspūdis užbaigiant projektą apie Lietuvos 15 metų narystę ES.

Vitalius Skaržinskas, Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto prodekanas, projekto vadovas