Viename iš 12-kos fakultetų

Šiais, 2019-2020 mokslo metais mūsų universiteto klausytojai, tiek įstoję į universitetą šiais metais, tiek ankstesniais metais, turės galimybę įgyti kompiuterinio raštingumo žinių.

Klausytojai galės mokytis skaitmeninio raštingumo pradmenų: numatytas pagrindinis 18 valandų kursas, kuriame susipažinsime su skaitmeniniais įrenginiais, saugiu jų panaudojimu kasdieninėje veikloje, el. dokumentų rengimu, internetu ir jo teikiamomis paslaugomis.

Klausytojai taip pat galės gilinti pradiniame kurse įgytas žinias, išklausydami 9 skirtingas temas, kiekvienos jų trukmė – 6 valandos.

Mokymai vyks įgyvendinant šį pavasarį pradėtą projektą „Prisijungusi Lietuva“, kurį finansuoja Europos regioninis plėtros fondas ir LR Vyriausybė. Skaitmeninio raštingumo mokymus (jie vyks 1200 Lietuvos bibliotekų) organizuoja projekto dalyvė – Asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ (VIPT).

Pagal susitarimą su projekto organizatoriais šiuose mokymuose dalyvausime ir mes, MČTAU klausytojai. Mokymai vyks keliose Vilniaus miesto bibliotekose, kuriose įrengtos naujos kompiuterių klasės. Paskaitas skaitys kvalifikuoti dėstytojai ir mokytojai.

Klausytojai, įstoję į universitetą šiais metais ir pasirinkę Informacinių technologijų fakultetą pagrindiniu arba nepagrindiniu, pirmiausia išklausys pagrindinį, 18 val. kursą, o vėliau (2020 metais) pagal pageidavimą galės gilinti žinias tolesniuose mokymuose (9-iose skirtingose temose).

Klausytojai, įstoję į universitetą ankstesniais metais, pagal pageidavimus, nurodytus anketoje „Prisijungusi Lietuva“, taip pat galės klausyti pagrindinio kurso paskaitas arba gilinti turimas žinias vienoje iš 9 temų.

Pagal Asociacijai VIPT pateiktus mūsų universiteto klausytojų sąrašus, bus sudaromos klausytojų grupės, parenkamos Vilniaus miesto bibliotekos, kuriose vyks mokymai, parenkamas mokymų laikas (ne anksčiau kaip spalio 15 d.) ir trukmė. Klausytojai apie tai bus informuojami telefonu arba el. paštu.

Kadangi Informacinių technologijų fakultete mokymai šiais metais, dalyvaujant projekte „Prisijungusi Lietuva“, vyks pirmą kartą, gali pasitaikyti nesklandumų, tačiau stengsimės, kad visi mokymų dalyviai juos sėkmingai baigtų ir įgytas žinias galėtų sėkmingai naudoti savo kasdieninėje veikloje.

Daugiau informacijos apie mokymus čia.

Augustas Vismantas, Informacinių technologijų fakulteto dekanas