Reportažas iš auditorijos

Spalio 4 d. mokslo metus pradėjo Meninio ugdymo (buvęs Meninės saviraiškos) fakultetas. Į fakulteto mokslo metų pradžios popietę susirinko fakulteto senbuviai ir naujokai, MČTAU rektorato nariai, aktyvas ir kitų fakultetų klausytojai.

Pranešimą „Suaugusiųjų meninis ugdymas“ skaitė MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė. Pranešėja išsamiai ir vaizdingai pateikė meninio ugdymo ir saviraiškos reikšmę žmogaus gyvenime. Ji pabrėžė meninio ugdymo svarbą kiekviename amžiaus tarpsnyje.

MČTAU prorektorė Aldona Rėksnienė išsakė savo mintis apie senjorų meninį ugdymą, pažadėjo konkrečią pagalbą, ieškant lektorių ir vaidybos studijos režisieriaus, pakvietė visus prisidėti prie fakulteto naujos veiklos organizavimo.

Popietėje dalyvavo Lietuvos EURAG asociacijos prezidentas Povilas Butkus. Jis pasveikino MČTAU klausytojus, kalbėjo apie bendrus tikslus ir tolesnį bendradarbiavimą.

Meninio ugdymo fakulteto dekanė Izabelė Janina Bražiūnienė padėkojo prelegentams ir gausiai susirinkusiai auditorijai, supažindino su buvusia ir numatoma fakulteto veikla, pasidžiaugė gausiu būriu naujų klausytojų, pareiškusių pageidavimą dalyvauti Meninio ugdymo fakulteto veikloje. Kaip žinia, šiais mokslo metais nuo fakulteto atsiskyrė du kolektyvai – vokalinis ansamblis „Ave musica“ (vadovė prof. Rita Aleknaitė Bieliauskienė) ir šokių studija (vadovė Valerija Stričkienė), tapę savarankiškais MČTAU meno kolektyvais.

Meninio ugdymo fakulteto sudėtyje liko romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“ (vadovė I. J Bražiūnienė, koncertmeisteris Liutauras Milišauskas), skaitovų grupė (vadovė Nijolė Gradauskienė) ir vaidybos studija „Mistika“. Fakulteto veiklos naujovė – bendros paskaitos visiems MČTAU klausytojams, kurias skaitys kviestiniai ir savi lektoriai.

Per keturis fakulteto gyvavimo metus nuveiktas didžiulis darbas, rengiant edukacines ir koncertines programas, kurias galėjo matyti ir kartu dalyvauti visų fakultetų klausytojai.

Šios popietės metu romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“ atliko ir kvietė kartu dainuoti kai kurias visiems žinomas iš įvairių edukacinių programų parinktas dainas. Po amfiteatrinės auditorijos skliautais skambėjo karinė istorinė daina „Trijų seselių“, tremties daina „Kad ne auksinė vasara“, partizanų daina „Vienlangėj grytelėj“, poetų dainos – A. Baranausko „Dainu dainelę“, J. Aisčio „Lopšinė“, patriotinės dainos ir romansai. Finalinę dainą „Žemėj Lietuvos“ atliko galingas susikibusių rankomis, laimingais veidais ir švytinčiomis akimis visų popietės dalyvių choras.

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir kviečiame toliau aktyviai dalyvauti mūsų veikloje.

Meninio ugdymo fakulteto inf.