MČTAU 25-eri

Spalio 2 d. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas pradėjo jubiliejinius 25-uosius mokslo metus. Mokslo metų pradžios iškilmės vyko Nacionaliniame Operos ir baleto teatre.

Pasveikinti universiteto klausytojų atvyko Vilniaus m. meras Remigijus Šimašius, LR Seimo narys habil. dr. Algimantas Kirkutis, VDU Švietimo akademijos vicekancleris prof. habil. dr Algirdas Raslanas, signataras Česlovas Juršėnas, NVO švietimo tinklo atstovai Judita Akromienė, Žilvinas Švedkauskas, Vilniaus apygardos administracinio teismo kanclerė Daiva Jakaitienė, mokslininkai, partneriai, rėmėjai, bičiuliai.

Po iškilmingai sugiedoto Lietuvos valstybės himno buvo įnešta MČTAU vėliava, scenoje išsirikiavo fakultetų dekanai, rektorato nariai. Pagrindinį vaidmenį teatro scenoje atliko Magnificencija – Rektoriaus mantija pasipuošusi mūsų nenuilstančioji lyderė, universiteto širdis ir siela dr. Zita Žebrauskienė, jai išlavintu balsu pritarė renginio vedėja – prorektorė Aldona Rėksnienė ir prorektorius Vytis Atkočiūnas.

Su kraitele „grybukų“ į sceną įžengęs Vilniaus m. meras R. Šimašius pasveikino šventės dalyvius ir visus MČTAU klausytojus: „Jūsų iškili šventė vyksta ypatingu laikotarpiu – vakar šventėme Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, po poros dienų pagerbsime mokytojus. Jūs, senjorai, esate ir mokytojai, ir mokiniai, nes savo pavyzdžiu mokote mūsų jaunuomenę, skatinate į Jus lygiuotis, o ir patys nuolat mokotės, siekiate žinių“. Meras palinkėjo senjorams jaunatviškumo, sėkmingų mokslo metų ir pažadėjo suteikti universitetui paramą, numatytą Vilniaus m. savivaldybės ir MČTAU šiemet pasirašytame Memorandume.

VDU Švietimo akademijos vicekancleris A. Raslanas, padedantis spręsti gyvybiškai aktualią apsirūpinimo auditorijomis problemą, sveikindamas senjorus kalbėjo: „Jūs esate tikrieji Lietuvos inteligentai, Jūs Trečiojo amžiaus universitetų veikloje siekiate mokyti, mokytis ir skleisti gerąją patirtį. Jūsų universitetas, klausytojų skaičiumi vienas didžiausių Lietuvoje, tikrai nusipelno didesnio valstybės dėmesio ir paramos“.

Tarptautinės socialinės akademijos direktorė Angelė Bajorienė, kartu su dr. Medardu Čobotu daug prisidėjusi kuriant Trečiojo amžiaus universitetą, lenkdamasi amžėjančiai išminčiai ir patirčiai, kalbėjo: „Jūs esate tautos Aukso fondas, Jūs savo ryžtu, optimizmu, žinių siekiu ir patirtimi puošiate visų mūsų gyvenimą, ir Socialinė akademija dės visas pastangas, kad senjorai galėtų jaustis oriai ir užimtų deramą, garbingą padėtį mūsų visuomenėje“.

MČTAU rektorė Z. Žebrauskienė, sveikindama mokslo metų pradžios šventės dalyvius, prisiminė Trečiojo amžiaus universiteto ištakas ir turiningą 25-erių metų veiklos kelią. Rektorė padėkojo visiems universiteto veiklos organizatoriams, rėmėjams, pasveikino pirmoje eilėje sėdinčius Garbės narius, padėkojo už jų reikšmingą indėlį į universiteto istoriją, pasveikino Garbės narę, gydytoją, aktyvią klausytoją dr. Genovaitę Jusaitienę, švenčiančią 90-mečio jubiliejų. „Šiais mokslo metais į mūsų universitetą vėl įsiliejo 500 naujų klausytojų – ekonomistų, inžinierių, pedagogų, medikų, tarp jų 10 šeimų, 57 vyrai. Kodėl žmonės čia ateina? Todėl, kad čia gera, kad čia sudarytos galimybės patenkinti savo žingeidumą, išmokti naujų technologijų, sportuoti, keliauti, bendrauti, išreikšti save tapyba, šokiu, daina, eilėmis“, – kalbėjo Rektorė, linkėdama visiems sėkmingų, įdomių mokslo metų, tvirtybės, atkaklumo, sveikatos.

Po iškilmingos ceremonijos Operos ir baleto teatre susirinkę senjorai mėgavosi viena gražiausių šiame teatre pastatytų operų – Georges Bizet opera „Karmen“.

Universiteto mokslo metų pradžios šventės – vienas gražiausių mūsų bendruomenės veiklos puslapių. Puoselėjama graži tradicija naujus mokslo metus pasitikti bendra malda, dalyvaujant šventose mišiose, kurias kasmet Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Žvėryno) bažnyčioje aukoja kunigas, universiteto kapelionas Vytautas Rapalis. Dvasiškai sustiprėję, pasisėmę vilties ir stiprybės, drąsiai ir su pasitikėjimu žengiame per Mokslo ir Žinių šventovės slenkstį.

Steigiant Trečiojo amžiaus universitetą, 1995 m. Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto Baltojoje salėje susirinko 150 būsimųjų klausytojų, o pirmųjų mokslo metų pradžios šventė vyko Vilniaus universiteto Teatro salėje. Pastaraisiais metais į atidarymo iškilmes rinkdavomės buvusio Lietuvos edukologijos universiteto salėje. Tačiau šioje salėje nesutilpdavome, ir mokslo metų pradžios šventės persikėlė į Nacionalinę filharmoniją, Vilniaus pramogų, kultūros ir sporto rūmus. Mūsų šventėse ne kartą dalyvavo universiteto rėmėja ir bičiulė europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė, Vilniaus m. savivaldybės, LR Seimo, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, universiteto partneriai, rėmėjai, mums koncertavo ne tik MČTAU meniniai kolektyvai, bet ir Filharmonijos orkestras bei solistai. Po 25-erių metų visi norintys dalyvauti mokslo metų pradžios iškilmėse jau nesutilpo Operos ir baleto teatro salėje – atsiprašome visų, kam neužteko bilietų į šį gražų renginį. Lauksime, kol bus pastatyta koncertų salė ant Tauro kalno – mūsų žingeidūs, oriai norintys švęsti senjorai užpildys ir naujas erdves, o bilietus gal tuomet jau padovanos Vyriausybė ar Savivaldybė, kad jų nereikėtų pirkti iš savo pensjos.

Sėkmingų, kūrybiškų jubiliejinių 2019–2020 mokslo metų!

Jadvyga Miniotaitė

Vidos Rogalskienės nuotr. Medardo Čoboto TAU facebook