MČTAU – 25-eri

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas ruošiasi pradėti jubiliejinius, 25-uosius mokslo metus. Apie universiteto siekius, ateities planus ir naujus kūrybinius užmojus kalbamės su MČTAU rektore dr. Zita ŽEBRAUSKIENE.

Netrukus prasidės naujieji, jubiliejiniai 2019–2020 mokslo metai. Ką universitetui ir visai bendruomenei reiškia nueitas 25-erių metų veiklos kelias?

Laikas bėga greitai. Dar neseniai visą savo kūrybinę išmonę ir iniciatyvas skyrėme atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti, dar visų atmintyje ir širdyse tebegyvena pakili daugybės iškilmingų, prasmingų renginių nuotaika. Šiandien jau ruošiamės pasitikti kitą mūsų bendruomenei reikšmingą datą – universiteto veiklos 25-metį. Mes didžiuojamės garbinga savo universiteto istorija nuo 1995 metų, kai Nepriklausomybės atkūrimo akto signataro, mokslininko ir politiko dr. Medardo Čoboto iniciatyva Vilniuje buvo įkurtas Trečiojo amžiaus universitetas, pakvietęs vyresnio amžiaus žmones mokytis visą gyvenimą, bendrauti ir bendradarbiauti. Per 25-erius veiklos metus sukurta daug prasmingų universiteto veiklos puslapių, ir mes didžiuojamės, kad ketvirtį amžiaus trunkančia veikla pateisinome garbingą universiteto įkūrėjo M. Čoboto vardą, organizuojant senjorų švietimą Lietuvoje, suteikiant galimybę vyresnio amžiaus žmonėms pagerinti savo bendrąsias kompetencijas, patenkinti bendravimo ir saviraiškos poreikius.

Kokiais renginiais, kokiomis iniciatyvomis universitetas ketina pasitikti 25-ąsias savo veiklos metines?

Kaip ir visiems jubiliejams, taip ir savo šventei pradėjome ruoštis iš anksto. Pirmasis MČTAU 25-mečiui skirtas renginys buvo šių metų birželio 1-ąją Vingio parke surengta šventinė popietė „Senjorai vaikams“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. MČTAU Šokių studija, vadovaujama Valerijos Stričkienės, kartu su Tautodailės fakultetu ir jo dekane Irena Jonkuviene padovanojo gražią šventę mūsų anūkams, kartu su jais sušoko ratelį, pamokė dailiųjų darbelių, padėjo įminti mįsles, apdovanojo mažuosius savo sukurtomis lėlėmis.

Dabar ruošiamės vienam didžiausių proginių renginių – antrajam respublikiniam senjorų šokių festivaliui, į kurį suvažiuos 20 senjorų šokių kolektyvų iš visos šalies Trečiojo amžiaus universitetų. Festivalio, vyksiančio rugsėjo 28 d., metu bus sušokta apie 50 įvairiausių stilių šokių – pramoginiai, lietuvių liaudies ir kitų tautų šokiai, stilizuotos kompozicijos. Festivalyje pasirodys du MČTAU šokių kolektyvai – „Nonna Dance“ ir „Risoluto“, kurie sušoks lėtą valsą, tango, sambą, salsą. Džiaugiamės užkrėtę meile šokiui visus Lietuvos senjorus – į mūsų organizuojamą šventę atvyks šokių kolektyvai net iš pačių tolimiausių vietovių – Kretingos, Mažeikių, Naujosios Akmenės, Klaipėdos, Palangos, Plungės, Telšių. Prisimenu, kaip per pirmąjį senjorų šokių festivalį, skirtą atkurtos Lietuvos šimtmečiui, po sušoktos 100 šokių pynės kartu su mūsų šokėjomis šoko ir atlikėjai, ir visa salė... Gaila, kad mūsų veikla, mūsų nuoširdi kūryba, mūsų meninė saviraiška nedomina valdžios institucijų, kad niekas neranda nei laiko, nei noro apsilankyti mūsų renginiuose, pasidžiaugti mūsų pasiekimais, kad mes neįdomūs žurnalistams, kurie mieliau kalbina ne gyvenimu besidžiaugiančius, kūrybiškus senjorus, o tendencingai viešina tik dėl sunkaus gyvenimo virkaujančius pensininkus. Visi valdžios vyrai mus prisimena tik artėjant rinkimams – tuomet mes ir įdomūs, ir reikalingi, o kitais atvejais nei dėmesio, nei paramos nesulaukiame.

MČTAU jubiliejui pažymėti surengtos dvi mūsų senjorų kūrybinių darbų parodos. Viena jų – „Įprasmintos mintys“ atidaryta Gerosios Vilties bibliotekoje. Kita Tautodailės fakulteto auksarankių rankdarbių paroda surengta Žemės ūkio ministerijoje kartu su Tarptautine socialine akademija, su kuria neseniai pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Ateinančių metų pavasarį, artėjant MČTAU jubiliejui, bus išleistas Almanachas, atspindintis universiteto veiklą per 25-erius metus. Pavasarėjant, iki jubiliejinės datos – birželio 15 dienos – surengsime dar daug renginių, juos dabar planuojame, deriname, ieškome galimybių tuos planus įgyvendinti.

Nuo rugsėjo 2 d. vyksta naujų klausytojų priėmimas. Kiek senjorų jau panoro mokytis universitete, kokius fakultetus jie dažniausiai renkasi?

Kasmet sulaukiame apie 500 naujų klausytojų. Anketas jau užpildė per 300 naujų klausytojų. Tai pačių įvairiausių profesijų žmonės, siekiantys naujų žinių ir bendrystės. Beveik 80 proc. naujų klausytojų turi aukštąjį išsilavinimą, sulaukėme daugiau vyrų, šeimų. Kaip ir kasmet, daug klausytojų rinkosi Užsienio kalbų, Kultūros, Turizmo, Sveikos gyvensenos fakultetus, nors netrūko norinčių pasitobulinti ir kituose fakultetuose. Visi fakultetai intensyviai ruošiasi naujų mokslo metų pradžiai, planuoja užsiėmimus, įvairias edukacines veiklas. Kokį fakultetą bepasirinktų, žmonės tikrai neliks nusivylę, stengsimės patenkinti jų lūkesčius.

Šiais mokslo metais skelbiate priėmimą ne į 13 fakultetų, kaip praėjusiais mokslo metais, o tik į 12. Kokio fakulteto atsisakyta?

Nors fakultetų skaičius sumažėjo, iš esmės neatsisakyta jokios veiklos. Sustabdyta Muzikos fakulteto veikla, nes jame nebuvo vykdoma akademinė, švietėjiška veikla. Tačiau liko moterų choras „Varsa“, kuris ir sudarė šio fakulteto pagrindą. Dabar choras – savarankiškas MČTAU meno kolektyvas. Norintys dainuoti gali papildyti mūsų šaunių chorisčių gretas.

Meninės saviraiškos fakultetas nuo šių mokslo metų veiks kaip Meninio ugdymo fakultetas. Su kuo susiję šie pasikeitimai?

Šis fakultetas išaugino keletą meno kolektyvų, ir du iš jų sustiprėjusiais sparnais išskrido savarankiškam gyvenimui – tapo MČTAU meno kolektyvais. Tai MČTAU šokių studija, vadovaujama Valerijos Stričkienės, ir vokalinis ansamblis „Ave Musica“, vadovaujamas prof. Ritos Bieliauskienės. Fakultetas kartu su kūrybiška dekane Izabele Bražiūniene sustiprins savo švietėjišką, ugdomąją veiklą, daugiau dėmesio skirs teorinėms žinioms ir toliau ugdys fakultete likusius tris meno kolektyvus – romantinio muzikavimo grupę „Romantikai“, Skaitovų grupę ir Vaidybos studiją. Kviečiami visi meninių gabumų turintys ar norintys juos išsiugdyti senjorai.

Daugelio fakultetų veikla paprastai nenutrūkdavo ir vasarą. Kokiomis veiklomis senjorai buvo užsiėmę, užsivėrus auditorijų durims?

Visi fakultetai vasaros metu vykdė įvairias veiklas. Antai Turizmo fakultetas pakvietė senjorus į gražią šeimų šventę Palūšėje, keliavo po vaizdingiausias Lietuvos vietas, surengė sveikatingumo stovyklą Šventojoje ir ten būdami kūrybiškai paminėjo Baltijos kelio 30-metį. Kultūros fakulteto klausytojai, išklausę teorinių paskaitų kursą apie dvarų istoriją, architektūrą ir kultūrą, vasarą aplankė gražiausius Lietuvos dvarus. Kūrybiškosios tautodailininkės rengė vasaros plenerus. Užsienio kalbų fakulteto klausytojai kalbų mokymąsi pratęsė gamtoje. Bene rimčiausiai visą vasarą darbavosi Politikos, teisės ir ekonomikos fakultetas, kurio klausytojai, vadovaujami dr. Vitaliaus Skaržinsko, vykdė Užsienio reikalų ministerijos finansuojamą projektą „15 metų Europos Sąjungoje“. Kartu su projekte dalyvaujančiais kitų šalies TAU senjorais buvo lankytasi Anykščiuose, Molėtuose, Utenoje, buvo susipažinta su ES finansuotais objektais tuose regionuose, surengtos diskusijos apie narystės ES dabartį ir ateitį. Šio fakulteto klausytojai aktyviai dalyvavo Birštone vykusiame diskusijų festivalyje „Būtent“.

Kokie projektai vykdomi šiuo metu arba bus pradėti artimiausiu laiku?

Rugsėjo 12 d. Vilniuje įvykusia tarptautine konferencija užbaigtas dvejus metus trukęs Erasmus+ tarptautinis projektas „Senjorai savanoriai migrantų integracijai“, kuriame kaip partneris dalyvavo ir MČTAU. Projekto metu mūsų savanoriai senjorai mokėsi kaip padėti migrantams ir pabėgėliams geriau integruotis į priimančiąją visuomenę. Analogiški savanorių mokymai vyko ir partnerių šalyse – Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Suomijoje. MČTAU šiame projekte atstovavo projektų koordinatorė Regina Dovidavičiūtė.

Šiais ir kitais metais bus vykdomas Nordplus Adult programos projektas „Vyresniųjų suaugusiųjų švietimas: lyginant Baltijos ir Šiaurės šalių sistemas“. Projekto tikslas – skatinti teigiamus pokyčius vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo srityje ir didinti jo prieinamumą, atsižvelgiant į geriausias Skandinavijos ir Baltijos šalių praktikas. Projekte dalyvauja partneriai iš Danijos, Islandijos, Latvijos. Birželio 26–28 d. Vilniuje įvyko pirmasis šio projekto partnerių susitikimas. Projektą koordinuoja MČTAU ir Nacionalinė TAU asociacija, projekto vadovė Regina Dovidavičiūtė. Mes didžiuojamės vis drąsiau išplaukiantys į tarptautinius vandenis.

Šiais metais kartu su Nacionaline TAU asociacija tęsiamas projektas „Turiningas senjorų gyvenimas“. Spalio–gruodžio mėnesiais bus surengtas paskaitų ciklas „Rengiamės aktyviai dalyvauti valstybės valdyme“. Vykdant šį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą bus surengtas ir mano jau minėtas senjorų šokių festivalis bei kiti renginiai. Taip pat pradėsime ruoštis kitais metais vyksiančiai ketvirtajai senjorų universiadai.

Kokias dar veiklos formas gali rinktis senjorai?

Populiari veikla klubuose pagal interesus: ypač aktyviai veikia Diskusijų klubas Politikos, teisės ir ekonomikos fakultete, Knygų ir Atminties klubai Kultūros fakultete. Džiaugiamės praėjusiais mokslo metais susikūrusiu Garbės narių klubu. Garbės dekanė, ilgametė MČTAU aktyvistė Elena Sakavickienė subūrė 36 Garbės narius, kurie universiteto labui atidavė daug energijos, laiko. Šie žmonės neliko pamiršti, jie kas mėnesį renkasi į įvairius susitikimus, lanko kultūros renginius, nuoširdžiai bendrauja, švenčia.

Universitetas garsėja gražiomis mokslo metų pradžios ir užbaigtuvių šventėmis. Kokia bus šių jubiliejinių mokslo metų pradžia?

Įdėjome nemažai pastangų, kad jubiliejiniai mokslo metai prasidėtų šventiškai. Į mokslo metų pradžios šventę rinksimės Operos ir baleto teatre spalio 2 dieną. Po iškilmingos atidarymo ceremonijos žiūrėsime Georges Bizet operą Karmen.

Tradiciškai visus klausytojus 14 val. kviečiame dalyvauti Šv. Mišiose Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Sėlių g. 17, Žvėrynas) – tai graži universiteto tradicija, pradedant naujus mokslo metus. Mišias aukos MČTAU kapelionas Vytautas Rapalis.

Nuveikti tiek darbų galima tik kartu su kūrybiška, susitelkusia komanda – dekanais, rektorato nariais, seniūnais, kitu aktyvu. Ar yra Jūsų komandoje kokių nors pasikeitimų?

Visi rektorato nariai vis dar nusiteikę optimistiškai, kūrybiškai, su atsidavimu ir toliau organizuoti universiteto veiklą. Tiesa, į užtarnautą poilsį išleidome Literatūros fakulteto dekaną dr. Romualdą Šimkūną, naujuoju dekanu patvirtintas aktyvus šio fakulteto klausytojas, aforizmų ir sentencijų meistras Jonas Kirtiklis. Atsistatydinus Kultūros fakulteto Menų istorijos katedros vadovei Reginai Fraimanienei, ją pakeis Violeta Skaržinskienė. Meninės saviraiškos fakulteto prodekanė Aldona Mšastienė, kuravusi Šokių studijos veiklą, tapo Šokių studijos seniūne. Pakoreguoti fakultetų tarybų sąrašai. Tačiau aktyvo branduolys išliko tas pats, ir jiems padedant tikiuosi, kad šie jubiliejiniai mokslo metai bus nepaprasti, kūrybiški, įsimintini.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Jadvyga Miniotaitė

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

DARBĄ ATNAUJINA MČTAU REKTORATAS. DAUGIAU INFORMACIJOS SKELBIMUOSE