Viename iš 12-kos fakultetų

Šeštadienis, rugsėjo 14 diena. Autobusas mus, MČTAU Literatūros fakulteto klausytojus ir žurnalistus, veža į rašytojo, visuomenės veikėjo, tautos švietėjo ir blaivintojo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto tėviškę. Sustojame Svėdasuose. Nusifotografavome prie J. Tumo-Vaižganto paminklo. Kunigiškių muziejuje (buvusioje pradinėje mokykloje) apžiūrėjome eksponatus, kunigo rašytojo knygas, muziejaus darbuotoja papasakojo apie Vaižgantą, tuos laikus, kai čia mokėsi pradinukai. Muziejuje sutikome ir Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį. Malonu buvo jį matyti čia, Svėdasų krašte. Malaišių kaime, rašytojo J.Tumo–Vaižganto gimtinėje, dalyvavome kasmetiniame respublikiniame renginyje „Vaižgantinės“. Buvo įdomi programa: dainos, spektaklis „Vaižgantas“, Vaižganto premijos įteikimai naujiems laureatams.

Šiais metais aštuonioliktosios respublikinės literatūrinės Vaižganto premijos laureatu tapo muziejininkas, poetas, žurnalistas Alfas Pakėnas. Malonu, kad svėdasiškiai, atsidėkodami už tautodailės darbus, papuošusius J. Tumo-Vaižganto gimtinę, už geranoriškumą ir paramą Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejui, Vaižganto 2014 metų premiją skyrė tautodailininkui, mokslininkui doc. dr. Romualdui Šimkūnui, buvusiam mūsų Literatūros fakulteto dekanui.

Premija 2011 metais įteikta ir veikliam kraštiečiui, Vaižganto atminimo puoselėtojui, įvairių kūrybinių sumanymų autoriui, literatui, mokslininkui doc. dr. Juozui Lapieniui, mūsų Literatūros fakulteto klausytojui. Už pradėtą šių prestižinių premijų įteikimą Vaižganto gimtajame Svėdasų krašte (Anykščių raj.) dėkingi iniciatoriui – Juozui Lapieniui.

Mums patiko, kaip minėjau, programa: spektaklis, aktoriaus Ferdinando Jakšto deklamavimas. O kaip įdomiai kalbėjo Seimo Pirmininkas V. Pranckietis! Plojome ir džiaugėmės, tik kaip Seimo Pirmininkas pastebėjo: „važiavome į vasarą, o atvažiavome į Lietuvą“. Vėjas gairino mus, bet nuotaika buvo gera – renginio aplinka mus šildė. Įdomu buvo klausytis, kaip kalbėjo kiti Seimo nariai anykštėnai – S. Jovaiša ir A. Baura.

Į „Vaižgantines“ susirinko daug žmonių. Malaišių kaimo gyventojai surengė vaišes, vaišino mus skaniais obuoliais. Taigi, džiaugėmės pabuvę Svėdasų krašte, Vaižganto tėviškėje, pagerbę mylimą rašytoją kunigą, „deimančiukų“ ieškotoją Juozą Tumą-Vaižgantą 150 metų jubiliejaus proga, dvasiškai praturtėję.

Ir kelionė neprailgo. Linksmino kartu keliavę žurnalistai, šildė deklamuojamos P. Širvio, J. Strielkūno eilės. Ačiū tiems, kurių dėka galėjome džiaugtis šia kelione.

Toma Palmira Lašienė, Literatūros fakulteto klausytoja

Nuotr. Kristinos Danutės Sadauskienės, Literatūros fakulteto klausytojos

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

DARBĄ ATNAUJINA MČTAU REKTORATAS. DAUGIAU INFORMACIJOS SKELBIMUOSE