Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (MČTAU), atstovaujamas rektorės dr. Zitos Žebrauskienės, ir VšĮ Tarptautinė socialinė akademija (TSA), atstovaujama direktorės Angelės Bajorienės, pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutartyje numatoma siekti bendradarbiavimo socialinės partnerystės srityje, rengti ir vykdyti bendrus projektus vyresnio amžiaus žmonių socialinei gerovei kelti, organizuoti mokslinius tyrimus gerontologijos srityje, bendrus renginius Lietuvoje ir užsienyje.

MČTAU, siekdamas vyresnio amžiaus asmenų gerovės, įsipareigojo rengti bendrus projektus ir programas, kartu su akademija vykdyti MČTAU klausytojams aktualius tyrimus, organizuoti bendrus mokymus, praktines konferencijas ir seminarus, sudaryti sąlygas dalyvauti gerontologijos moksliniuose tyrimuose, skelbti informaciją universiteto renginiuose ir tinklalapyje.

TSA įsipareigojo skatinti bendrų tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimą, kartu vykdyti mokslinius tyrimus gerontologijos srityje, kviesti MČTAU narius į TSA organizuojamus renginius ir projektus, keistis moksline, praktine, organizacine informacija, prisidėti prie neigiamų socialinių reiškinių prevencijos priemonių įgyvendinimo ir socialinės atskirties mažinimo Lietuvoje iniciatyvoms, organizuoti edukacinius renginius MČTAU klausytojams.

Tikimės, kad naujai pasirašyta sutartis padės Universitetui ir gausiems jo klausytojams siekti užsibrėžtų tikslų socialinės partnerystės srityje.

MČTAU inf.