Vasaros reportažai

Antuano de Sent Egziuperi žodiais, pati didžiausia vertybė yra žmogaus ryšys su žmogumi. Turėdama galvoje to ryšio svarbą ir vertindama žmonių bendrystę, MČTAU Turizmo fakulteto dekanė Teodora Dilkienė kartu su kitais fakulteto tarybos nariais 2019 metų liepos 16–17 dienomis surengė Šeimų šventę Palūšėje. Šio vasaros susibūrimo tikslas – aplankyti Aukštaitijos nacionalinio parko gražiausias vietas prie Lūšių ežero ir aktyviai, linksmai, įdomiai, draugiškai praleisti laiką ir su kolegomis, ir su savo šeimos nariais. Todėl ši Šeimų šventė ir vadinosi „Sportuokime išradingai ir linksmai“.

Renginio programoje – Mažoji universiada, kurioje dalyvavo net 57 iš 108 atvykusiųjų į šventę. Vilniaus, Ignalinos, Visagino Trečiojo amžiaus universitetų komandų gretose matėme ir ikimokyklinuką, ir aštuoniasdešimtį perkopusį senjorą. Kiek azarto, džiaugsmo, pastangų, savosios komandos palaikymo, plojimų! Seneliai nenorėjo nusileisti anūkams, o anūkai – seneliams. Kiekvienas stengėsi kuo dažniau įmesti kamuolį į krepšį, įspirti į vartus ar numušti kuo daugiau kėglių, strėlytę kuo tiksliau į centrą pataikyti, kuo ilgiau išstovėti ant vienos kojos. Smagu buvo sportuoti šeimininkų sutvarkytose, patogiose aikštelėse. Kol sekretoriatas suvedinėjo rungčių rezultatus, šeimininkai išvirė kvapnią žuvienę. Buvo malonu matyti, kaip jaunuolis, matyt, geras žuvų žinovas, savo kaimynams prie stalo aiškino, iš kokių žuvų virta žuvienė, ir pats ją taip puikiai įvertino, kad nepaliko jos nė lašo lėkštėje.

Mažosios universiados nugalėtojai buvo apdovanoti medaliais ir rėmėjų dovanėlėmis. Nors grūmojo perkūnas, dangus švaistėsi žaibais, lietus dosniai laistė ištroškusią žemę, visų nuotaika buvo puiki. Skambėjo „Nemunėlio žydroj vilny tėviškėlė gyva...“, Ignalinos muzikantus ir dainininkus keitė ansamblis „Čiulbutė“. Išgirdome pasakojimą Rytų aukštaičių tarme apie sutartinių atsiradimą, jų rūšis. Besiklausant pasakojimų ir dainų, žiūrėk, ir laužas suliepsnojo, ir lietutis nuo laužo šilumos ir dainų skambesio nustojo lijęs. O mes visi aplink laužą rateliu ar šalia jo viens paskui kitą sukomės, dainavom ir džiaugėmės būdami kartu. Nepajutom, kaip laužas užgeso, kaip saulė kažkur už ežero nusileido. Bet šventė nesibaigė – vakaronė tęsėsi name, kur buvome apsistoję.

Kitą rytą po pusrytėlių išskubėjom į edukacinį žygį po Palūšę ir jos apylinkes. Mums talkino Ignalinos nacionalinio parko specialistai. Žygio metu lankėmės Palūšės informaciniame centre, išklausėm Palūšės Šv. Juozapo bažnyčios istoriją. Bažnyčia savo metus skaičiuoja nuo 1757 m. ir yra seniausia medinė bažnyčia Lietuvoje.

Palūšės apylinkėse gimė kompozitorius, vargonininkas, dainininkas, choro dirigentas, pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ autorius Mikas Petrauskas. Apžiūrėjome kompozitoriui atminti pastatytą medinę kompoziciją.

Stebėjomės atkurtomis akmens amžiaus gyvenamojo būsto ir pilkapio ekspozicijomis. Eidami sveikatingumo taku palei ežerą ir mišką, žavėjomės gamtos grožiu, turtinga augmenija ir žmonių sukurtais mažais stebuklais, kurie pasitinka pėsčiuosius. Tai medinės skulptūros, menančios praeities žmonių darbus, papročius, istoriją. Mus pasitiko Šv. Juozapo paminklas, esantis prie kelio į Meironių gyvenvietę. Stabtelėję prie paminklo, išklausėm jo išsaugojimo istoriją ir grįžome į stovyklą pauogaudami, pagrybaudami ir labai išalkę. Apsidžiaugėme, kad mūsų laukia ypatinga kiaušinienė iš šimto kiaušinių. Iki išvykimo į namus kai kas dar spėjo išsimaudyti. Ir nuovargio kaip nebūta.

Šventės dalyviai liko nuoširdžiai dėkingi Ignalinos savivaldybei, Palūšės bendruomenei, Aukštaitijos nacionaliniam parkui, Ignalinos ir Visagino Trečiojo amžiaus universitetams, padėjusiems organizuoti šį nuostabų renginį, ir prie jo prisidėjusiems rėmėjams – Sveikatos centrui „Energetikas“, VšĮ „Idėjos sėkmė“, UAB „Aconitum“ ir agentūrai „Kelionių laikas“.

Tokia Šeimų šventė MČTAU Turizmo fakulteto renginių planuose buvo pirmoji. Ką gali žinoti, gal ji taps tradicinė? Juolab, kad patys renginio dalyviai ir organizatoriai dar tebegyvena šios nepakartojamos šventės nuotaikomis, dalindamiesi bendrystės džiaugsmu su savo Facebook draugais.

„Nei perkūno garsus pagrūmojimas, nei lietaus dušas nesugebėjo sugadinti puikios MČTAU Turizmo fakulteto klausytojų nuotaikos Palūšėje vykusioje Šeimų šventėje. Azartiškos ir nuotaikingos sportinės varžybos, dainos, Palūšės šeimininkių virta žuvienė, Aukštaitijos nacionalinio parko ansamblio ,,Čiulbutė“ koncertas, milžiniškas draugystės laužas, rytinis pažintinis žygis ir skaniausia pasaulyje aukštaitiška kiaušinienė... Buvo nerealu! Už puikias dvi dienas ačiū dekanei Teodorai Dilkienei ir visiems šventės organizatoriams bei dalyviams“. Kristina.

„Dar tebegyvenu ta ypatinga šventės nuotaika... Džiaugiuos, kad niekas nepargriuvo, niekas nesusižeidė. O kiek medalių ir dovanų buvo išdalinta, kiek dainų išdainuota.... Dėkoju visiems šventės dalyviams ir svečiams. Ypač dėkoju organizaciniam komitetui – Viktorui, Vytautui, Kristinai ir Nijolei – jie puikiai padirbėjo. Dėkoju Audronei, Elenutei, Alvydei, Danutei, Rimvydui, visoms Danguolėms ir visiems už puikią šventę“. Dekanė Teodora.

Elena Dobrovolskienė, Turizmo fakulteto tarybos narė, 5-os grupės klausytoja

Organizatorių nuotr. Medardo Čoboto TAU facebook

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 125 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETUI – 25-ERI!