Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto (PTEF) Diskusijų klubas, tęsdamas Užsienio reikalų ministerijos (URM) finansuojamą Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) projektą „15 metų Europos Sąjungoje. Ką padarėme? Kas laukia?“, su Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų (TAU) asociacijos nariais toliau inicijuoja viešas diskusijas apie Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) naudą. Apie projekto ištakas, tikslus ir kitas detales buvo rašyta birželio 25 d.

Liepos 9 d. grupė PTEF klausytojų Molėtų rajono savivaldybėje susitiko su Molėtų TAU senjorais. Susitikimo-pokalbio pradžioje asociacijos pirmininkė, MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė pasveikino visus susirinkusius ir pristatė MČTAU atstovus, palinkėjo gero susitikimo ir turiningos diskusijos. Mero patarėjas Valentinas Stundys ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Vakaris Atkočiūnas plačiai ir įdomiai papasakojo apie tai, kuo dabar gyvena Molėtai, kokios didžiausios ir svarbiausios investicijos, naudojant ES paramą, yra atliktos arba dabar vykdomos. Molėtuose ir Molėtų apylinkėse dauguma ES paramos lėšų buvo panaudotos miesto ir rajono infrastruktūrai bei aplinkai tvarkyti.

Šie faktai susitikimo dalyvius paskatino karštai diskusijai: ar efektyviai buvo panaudotos ES lėšos, ar tokios investicijos Lietuvai labiausiai reikalingos ne tik Molėtuose, bet ir visoje Lietuvoje? Diskusijos dalyviai aptarė mintį, kaip būtų galima investuoti į žmones, ypatingai į jaunus ir, tuo pačiu, ir į mūsų ateitį.

Kadangi apie tiesioginę finansinę pagalbą Lietuvai, kaip ES narei, pakankamai diskutavome anksčiau ir susitikime su Anykščių senjorais, PTEF dekanas Rimantas Radžiūnas savo kalboje akcentavo įvairų mūsų požiūrį į ES, kai kuriuos narystės ES privalumus – saugumą, energetinį, laisvą prekių judėjimą ir pan. Dekanas priminė, kad, pasiekus didesnį pragyvenimo lygį, Lietuva iš pagalbos gavėjos pavirs valstybe donore, t. y. padės su žemesniu pragyvenimo lygiu naujai įstojusioms valstybėms. R. Radžiūnas gana aštriai kritikavo mūsų europarlamentarų darbą Europos Parlamente. Jo manymu, mūsų atstovai Parlamente išsiskirstę po įvairias partijas, per mažai bendrauja tarpusavyje, nederina savo veiksmų, kad efektyviau atstovautų Lietuvos interesams. Pranešimas inicijavo diskusiją apie Lietuvos ir ES politines partijas, apie tai, kam jos atstovauja, ar tinkamos kvalifikacijos mūsų europarlamentarai.

Nors ir labai įdomi buvo diskusija, kaip numatyta darbotvarkėje, išėjome pasižvalgyti po miestą, įvertinti, kam ir kaip buvo panaudota ES finansinė parama. Molėtai iš tiesų labai pagražėję: įdomus skulptūrų parkas, išradingai, su gera liaudiško humoro doze sutvarkyti mieste esantys vandens telkiniai. Molėtiškiai tikrai negali skųstis, kad nėra kur pasivaikščioti ar įdomiai praleisti laisvalaikį.

Dar įspūdingesnis objektas, pastatytas ir įrengtas už ES lėšas, laukė mūsų keliolika kilometrų už Molėtų, Kulionyse – Etnokosmologijos muziejus. Jo aukštas pastatas, su įspūdinga stiklo ir plieno apžvalgos erdve viršuje, matosi iš tolo. Pačiame stiklo kupolo viršuje galima grožėtis įspūdinga ežerų ir miškų panorama keliasdešimt kilometrų atstumu aplinkui. Be visų kitų įdomybių, muziejus turi įspūdingą asteroidų kolekciją.

Šalia muziejaus esanti vieno iš muziejaus steigėjų Gunaro Kakaro sodyba stulbina jau ne dangaus objektais, o ten surinktų, pagonybės laikus menančių, akmenų ir akmeninių relikvijų gausa. Mums pasisekė – pakalbėjome ir su pačiu legendiniu astronomu Gunaru Kakaru, įdomiai papasakojusiu ne tik apie kosmosą, bet ir apie gyvenimą čia – žemėje.

Susitikimai, ekskursijos Molėtuose akivaizdžiai įtikina, ką galima nuveikti, kai daug valstybių efektyviai kooperuojasi, padeda viena kitoms. Atviri pokalbiai, diskusijos išsklaido abejones dėl Lietuvos pasirinkto kelio dabartyje ir ateityje.

Dėkojame Molėtų savivaldybei ir Molėtų TAU senjorams už šiltą priėmimą ir bendrystę – ypač Molėtų rajono Švietimo pagalbos tarnybos direktorei, TAU koordinatorei Almai Vidžiūnienei ir fotografei Daivai.

Dr. Vitalius Skaržinskas, Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto prodekanas

Nuotr. Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos facebook