Iš ciklo Žmonės ir darbai, kuriais didžiuojamės“

Dr. Romualdas Šimkūnas, MČTAU Literatūros fakulteto Garbės dekanas, liepos 5 d. švenčia garbingą 85-mečio jubiliejų. MČTAU bendruomenė nuoširdžiai sveikina jubiliatą linkėdama ilgo, šviesaus gyvenimo ir kūrybos kelio.

Į Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetą R. Šimkūnas atėjo 2008 metais, atsinešdamas turtingą gyvenimo, mokslinės veiklos ir kūrybos patirtį. Gamtos mokslų daktaras, docentas, daugelio mokslinių straipsnių autorius, visuomenėje plačiai žinomas tautodailininkas – medžio drožėjas, literatas, su meile puoselėjantis savo gimtąją aukštaičių tarmę, mielai dalijosi su kolegomis ir savo kūrybos vaisiais, ir širdies šiluma. Jo sukurtomis medžio grožybėmis pasipuošė ne vieni universiteto kolegų namai – tai dovanos, dalelė medžio drožėjo širdies, kas neparduodama ir neįkainojama.

Šimkūnas publikavo 50 mokslinių ir virš 400 populiarių straipsnių, išleido 10 knygų mokslo bei kraštotyros temomis. Knygose „Atminties proskynos“ (2008 m.) bei „Visur gerai – namie geriausia“ (2010 m.) su meile rašo apie gimtąjį kaimą, jo darbščius ir dvasingus žmones, mokslo draugus, Aukštaitijos nacionalinio parko grožį, o knygelėje „(Ne)paprastos istorijos“ (2012 m.) autorius pasakoja apie tėviškėnus, jų likimus. Apie gerb. Romualdą, jo gyvenimo vertybes, vidinį pasaulį geriausiai kalba jo knygelėje „Atminties proskynos” ištarti žodžiai: „Iš tėvų gyvenimo supratau, kad niekas taip neluošina ir nežudo žmogaus, kaip nieko neveikimas. Žmogus pailsi nuo vieno darbo tik tada, kai pradeda kitą. Darbštumas, sumanumas, blaivi būtis, dėmesingumas kitam, žmogiškasis orumas – ypatybės, albatroso sparnais nešančios žmogų per gyvenimą. O jei dar ir humoro jausmo bent kiek turi, žinok: ne veltui ši žemelė nešioja“.

Šios vertybės ir vedė šviesiu kūrybos keliu. Tautodailininkas yra sukūręs įvairių medžio kompozicijų, drožinių, kryžių. Daugelis Romualdo darbų puošia jo gimtąjį Utenos kraštą. Kartu su kraštiečiu dr. Juozu Lapieniu sukurta įspūdinga skulptūra, skirta Vaižganto gimtųjų Malaišių 750-osioms metinėms, bei prie Tumų sodybvietės pastatytas ąžuolinis kryžius. R. Šimkūnas – Vaižganto mažosios premijos „Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui“ laureatas. 2018 m. liepos 7 d. Trakų rajone, Užugirio kaime esančioje Angelų kalvoje įkurdintas MČTAU senjorus globosiantis Taurumo angelas. Angelo skulptūros kūrėjai – medžio drožimo meistrai dr. Romualdas Šimkūnas ir Dainius Mačiokas. Mūsų kolegos, šviesios atminties Povilo Sidaravičiaus Amžinojo poilsio vietą papuošė skulptūra, tautodailininko dr. Romualdo Šimkūno išskaptuota iš ąžuolo, užaugusio Kelmės rajone. Skulptūros centre – dvi iš metalo nukaldintos tulpės, žydėsiančios amžinai...

Atskriejęs albatroso sparnais Romualdas pasineria į Trečiojo amžiaus universiteto veiklą – nuo 2008 metų kartu su žmona Janina Birute lanko Turizmo ir širdžiai mieliausią – Literatūros fakultetą. 2015 m. rugpjūtį dr. R. Šimkūnas tapo Literatūros fakulteto dekanu. Naujasis dekanas pagarbiai tęsė ilgametes šio fakulteto tradicijas, kartu praturtindamas veiklą naujais kūrybiniais polėkiais.

Fakulteto klausytojai, įvairiausių profesijų atstovai, ne tik patys kuria, bet ir dalijasi mintimis apie naujausią literatūrą, pasikalba tarmiškai, susitinka su rašytojais, literatūros kritikais. Pastaruoju metu fakultete svečiavosi rašytojai Birutė Jonuškaitė, Edmundas Malukas, Renata Šerelytė, Danutė Kalinauskaitė, Laura Sintija Černiauskaitė, poetai Jonas Kalinauskas, Gintaras Bleizgys, literatūros kritikas Algimantas Bučys. Žodžio meistrai dalijosi kūrybos patirtimi, skaitė ištraukas iš savo kūrinių, drąsino fakulteto klausytojus nebijoti reikšti savo jausmus eilėmis ir proza.

Neliko pamiršti Lietuvių kalbos kultūros ir Tarmių metai, paminėti rašytojos Ievos Simonaitytės, filosofo, rašytojo Vydūno jubiliejiniai metai, Knygnešio diena, kitos svarbios literatūrinės datos.

Nauja dekano įgyvendinta tradicija – dalyvavimas kitų fakultetų renginiuose. Literatai Tautodailės fakulteto parodoje „Minties ir spalvų dialogas“ eksponavo drožybos darbų nuotraukas, o tautodailininkų darbus panaudojo savo kūrybos rinktinėms iliustruoti. Buities kultūros fakulteto renginyje „Trys kartos +“ eksponavo savo anūkų darbelius. Kartu su kitais fakultetais surengti įsimintini renginiai Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios erdvėse, kur literatai skaitė savo ir kitų autorių kūrinius.

Literatūros fakultetas 2018-ųjų pavasarį sukvietė TAU literatus į respublikinę poezijos fiestą. Nacionalinio dailės muziejaus salėje skaitovai – devyni svečiai iš Kaišiadorių, Raseinių, Telšių, Zarasų, Trakų, Klaipėdos, Elektrėnų TAU ir vienuolika savų skambiomis eilėmis ir prozos tekstais džiaugėsi Tėvynės jubiliejumi, jos laisve, reiškė meilės ir ištikimybės jai siekius.

Švęsdami atkurtos Lietuvos šimtmečio sukaktį, Literatūros fakultetas nupynė žodžių vainiką Tėvynei – gyvu balsu perskaitė šimtą savo kūrybos eilėraščių ir prozos kūrinių.

Romualdo Šimkūno pastangomis fakulteto klausytojai išleido du kūrybos rinkinius – „Minties verpetuose“ (2016) ir „Gyvenimo tėkmėje“ (2019).

Atšventęs garbingą jubiliejų, Romualdas Šimkūnas atsistatydino iš Literatūros fakulteto dekano pareigų. Už nuopelnus organizuojant fakulteto veiklą, savanorišką, neatlygintiną, aktyvų ilgametį dalyvavimą universiteto veikloje dr. Romualdui Šimkūnui suteiktas MČTAU Garbės dekano vardas.

Literatūros fakulteto klausytojai ir visa MČTAU bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Garbės dekanui už visus nuveiktus darbus, gerus troškimus ir pasiekimus, kurie paliko gilų pėdsaką visų mintyse ir širdyse, dėkoja už šiltą bendravimą, žmogiško gerumo blyksnius.

Linkime, kad užtektų jėgų ir energijos įgyvendinti visus kūrybinius sumanymus, prakalbinti ir medžio, ir žmogaus širdį, išreikšti visus jausmus ir širdies virpesius, skleisti meilę gamtai, tėviškei bei žmogui.

Tebūnie ilgas ir šviesus Jūsų kelias. Telaiko Kūrėjas Jus savo delne, saugodamas ir laimindamas, įkvėpdamas ir stiprindamas…

MČTAU bendruomenė

MČTAU archyvo nuotr. Medardo Čoboto TAU facebook