Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto atstovai dalyvavo konferencijoje „Sumani specializacija ir sidabrinė ekonomika: sinergija ir atskirtys“, kurią organizavo Lietuvos inovacijų centras.

Renginio „Sumani specializacija ir sidabrinė ekonomika: sinergija ir atskirtys“ tikslas – identifikuoti sumanios specializacijos prioriteto „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ žinioms imlias sritis, kurios turi didelį augimo potencialą bei prisidėtų prie sidabrinės ekonomikos augimo bei nustatyti šiose srityse potencialias verslo nišas ir naujas rinkas. Renginyje dalyvavo LR ministerijų, LR savivaldybių atstovai, mokslo institucijų atstovai, verslininkai, teikiantys paslaugas ar gaminantys su sveikatos priežiūros teikimu susijus produktus bei senjorų asociacijos (MČTAU, LPS „Bočiai“, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija).

Gegužės 28 d. sesija buvo skirta aptarti sveikatos technologijų ir biotechnologijų vystymosi tendencijas, potencialą ir senjorų poreikius. MČTAU atstovai aktyviai dalyvavo diskusijose.

Birželio 4 d. vyko Lietuvos sumanios specializacijos prioritetinės krypties „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ pristatymas, buvo diskutuojama apie mokslo, verslo potencialą, naujausias mokslo kryptis ir tendencijas. MČTAU atstovai padarė pranešimą tema „Vyresnio amžiaus žmonės valstybės požiūrio kontekste“:

Lietuvos inovacijų centras siekia prisidėti prie sidabrinės ekonomikos augimo ieškant naujų verslo nišų, skatinant naujų produktų ir paslaugų plėtrą, inovacijų diegimą, kas prisidėtų prie senjorų poreikių tenkinimo bei visuomenės senėjimo problemų sprendimo. Renginys turės tęsinį – bus rengiami pasiūlymai naujai 2021–2027 m. ES fondų investicijų veiksmų programai, kurioje ir toliau dalyvaus MČTAU atstovai.

MČTAU inf.

Organizatorių nuotr. Lietuvos inovacijų centras/Lithuanian Innovation Centre facebook