Medardo Čoboto TAU kasmet vis aktyviau dalyvauja įvairiuose projektuose ir šiems projektams skirtą finansavimą nukreipia edukacinei veiklai, meninės saviraiškos, aktyvios ir sveikos gyvensenos ugdymui. Teikiamos paraiškos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, Kultūros tarybos, Užsienio reikalų ministerijos, kitų institucijų skelbiamiems projektams. Dalis projektų parengiama ir vykdoma kartu su Nacionaline TAU asociacija. Teikiamos paraiškos dalyvauti ir tarptautiniuose projektuose.

Turiningas senjorų gyvenimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Turiningas senjorų gyvenimas 2019 metais“ pratęsia praeitais metais vykdytą projektą „Turiningas senjorų 60+ gyvenimas“. Projekte numatytos sveikatą palaikančios fizinio aktyvumo veiklos, teigiamas emocijas skatinantys meninės saviraiškos renginiai, mokymai ir komunikaciniai viešinimo įrankiai bei renginiai, padėsiantys platesnei visuomenei susipažinti su senjorų veiklomis, prisidės formuojant teigiamą senjorų įvaizdį.

Projektu siekiama skatinti aktyvaus senėjimo idėją bei didinti senjorų socialinę įtrauktį, vienijant ir stiprinant Trečiojo amžiaus universitetus bei plėtojant TAU švietėjiškas, kultūrines, pilietines, socialines bei savanorystės veiklas.

Šiame projekte dalyvauja ne tik MČTAU, bet ir kiti Nacionalinės TAU asociacijos nariai – Druskininkų, Panevėžio, Kauno bei aplinkinių regionų Trečiojo amžiaus universitetai (daugiau apie Asociacijos dalyvavimą šiame projekte – tinklapyje http://www.tauasociacija.lt/projektai).

Siekiant skatinti aktyvią ir sveiką gyvenseną Vilniaus Vingio parke šių metų balandžio 6 d. buvo surengtas viešas renginys, skirtas Pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Renginyje dalyvavo ir TAU asociacijos nariai.

Siekiant vyresnio amžiaus žmonių atstovų dalyvavimo valstybės ir savivaldybių institucijų sudarytose konsultacinėse tarybose, komisijose, darbo grupėse, Vilniuje šių metų spalio–gruodžio mėn. bus organizuojamas paskaitų ciklas „Rengiamės aktyviai dalyvauti valstybės valdyme“.

Skatinant vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimą į aktyvų visuomeninį gyvenimą per kultūrinius renginius, šių metų rugsėjo 28 d. Vilniuje bus surengtas šokių festivalis „Senjorų šokių pynė“. Į festivalį bus pakviesti šalies TAU šokių kolektyvai.

Projekto veiklas vykdo TAU asociacijos vicepirmininkė Regina Dovidavičiūtė, MČTAU projektų vadovė Laima Tuleikienė, Druskininkų, Panevėžio, Kauno TAU vadovai.

Sveikos gyvensenos ugdymas

Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamo MČTAU projekto „Sveikos gyvensenos ugdymas bei lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių išaiškinimas ir savikontrolės principų mokymas“ tikslas – propaguoti aktyvaus sveiko senėjimo idėją, sustiprinti MČTAU senjorų sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžius ir įpročius, padidinti TAU senjorų užimtumą, įtraukiant juos į teorinius ir praktinius seminarus, fizinio aktyvumo renginius.

2019 metais MČTAU Sveikos gyvensenos fakultetas organizuos 20 teorinių praktinių seminarų, kurių metu įvairių sričių specialistai skaitys paskaitas sveikos gyvensenos principų ugdymo, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, žalingų įpročių prevencijos, lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių išaiškinimo temomis. Praktinių užsiėmimų metu bus pristatomos sveikos gyvensenos ugdymo, lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių įvertinimo, savikontrolės principų mokymo metodikos. Taip pat planuojama įkurti septynias sporto sekcijas: bėgiojimas, vaikščiojimas su šiaurietiškomis lazdomis, diskgolfas, kerlingas, žaidimas šachmatais, šaškėmis, stalo tenisas ir kt. Fizinio aktyvumo užsiėmimai bus organizuojami sporto salėse, aikštėse bei parkuose.

Projekto vadovė – Sveikos gyvensenos fakulteto dekanė Viktorija Montvilienė.

MČTAU yra pateikęs paraišką Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondui, kurį administruoja Sveikatos apsaugos ministerija. Gavus finansavimą, būtų vykdomas projektas „Fizinis aktyvumas skatina sveiką senėjimą“. Projektui vadovaus Viktorija Montvilienė, Sveikos gyvensenos fakulteto dekanė. Bus sudaryta 10 fizinio aktyvumo grupių po 30 žmonių. 300 projekto dalyvių turės galimybę sužinoti savo fizinės būklės rodiklius, gaus individualias fizinio aktyvumo rekomendacijas, turės individualius pratimų planus ir galės pagerinti savo fizinės sveikatos rodiklius. Kiekvienas iš 300 projekto dalyvių dalyvaus 20-tyje paskaitų ir 20-tyje praktinių fizinio aktyvumo užsiėmimų.

Kartų bendrystė

Bendri MČTAU senjorų ir jaunimo bei vaikų renginiai jau tapo tradicija. Šią vasarą bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros rėmimo programos finansuojamas projektas „Senjorai vaikams – renginys Vaikų gynimo dienai“. Projekto tikslas – propaguoti etninę kultūrą ir mėgėjų meną bei skatinti įvairių kūrybinių lygių ir amžiaus meno mėgėjų grupių bendradarbiavimą.

Birželio 1-ąją – Tarptautinę vaikų gynimo dieną Vingio parke bus organizuojamas vaikų, jaunimo ir senjorų šokių festivalis bei liaudies amatų dirbtuvės. Įvairaus amžiaus šokių kolektyvai atliks po 3-4 choreografines kompozicijas, bus organizuojami bendri rateliai ir žaidimai. MČTAU Tautodailės fakulteto klausytojai mokys renginio dalyvius juostų pynimo, vilnos vėlimo, mezgimo, siuvinėjimo juostelėmis, papuošalų gamybos ir drožybos darbų.

Projektą vykdo MČTAU Šokių studija kartu su Tautodailės fakultetu. Projekto vadovė Valerija Stričkienė.

Lietuvos dvarų istorija ir kultūra

Kultūros fakultete nuo šių metų pradžios sėkmingai vykdomas projektas „Lietuvos dvarai nuo saulėtekio iki saulėlydžio“. Projekto dalyviai išklausys 11 paskaitų apie dvarų istoriją, jų klestėjimą ir nuosmukį, architektūrą, dvarų savininkus ir jų indėlį į kultūrą, dvarų meno kolekcijas, muzikos ir teatro vaidmenį dvaruose, pramogas dvaruose, kulinarinį paveldą, mediciną ir higieną, dvarų parkus, apie šiandien atgimstančius dvarus. Paskaitas skaito žinomi istorikai, menotyrininkė, muzikologė, kraštovaizdžio architektė, paveldosaugininkė, kitų mokslo sričių specialistai. Pavasarį ir vasarą projekto dalyviams bus surengtos penkios edukacinės paveldosauginės išvykos: Žemaitijos dvarų aukso žiedas, Vilniaus apylinkių dvarų karūna, Aukštaitijos dvarų perlai, Sūduvos dvarų smaragdai, Vidurio Lietuvos dvarų puokštė.

Projekto rėmėjai: Kultūros Taryba, Nacionalinė dailės galerija, Lietuvos nacionalinis muziejus. Projekto koordinatorius – Kultūros fakulteto prodekanas Algimantas Petrauskas.

15 metų Europos Sąjungoje

Užsienio reikalų ministerija priėmė sprendimą finansuoti MČTAU projektą „15 metų Europos Sąjungoje. Ką padarėme? Kas laukia?“

Projektą inicijuoja MČTAU Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto prodekanas Vitalius Skaržinskas. Projekte bus organizuojamos viešos diskusijos apie Lietuvos narystės ES naudą, diskusijų dalyviams bus sudaryta galimybė savo akimis pamatyti ES lėšomis įgyvendintus socialinės-kultūrinės paskirties projektus Anykščiuose, Visagine, Molėtuose bei Utenoje. Narystės ES perspektyvos bus aptartos kartu su Užsienio reikalų ministerijos, EK atstovybės Lietuvoje atstovais.

Šiuo metu rengiama sutartis, projekto veiklos vyks iki metų pabaigos.

MČTAU tarptautiniai projektai

MČTAU turi nemažą patirtį vykdant ne tik nacionalinius, bet ir tarptautinius projektus. Sėkmingai dalyvauta Grundtvig savanorystės projekte „Nė dienos be veiklos“, Nordplus Adult programos projektuose „Seniors on-line“, „Old Memory Shake“ ir kituose projektuose.

Tarptautinį senjorų savanorių Grundtvig projektą „Nė dienos be veiklos“ MČTAU vykdė 2012–2014 metais kartu su Italijos Feraros socialinės tarnybos asociacija. Finansinė parama gauta iš Europos programos „Mokymasis visą gyvenimą“. Šio projekto vadovė – MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė, koordinatorės – Regina Dovidavičiūtė ir Teodora Dilkienė. Daugiau apie projektą galima paskaityti e. knygoje: Regina Dovidavičiūtė. Savanorių užrašai.  Leidinyje apžvelgiama savanoriškos veiklos samprata, pasirengimo šiam projektui, pasikeitimo savanoriais etapai, apibendrinta patirtis ir įspūdžiai.

MČTAU kaip partneris dalyvavo 2016-2017 m. vykusiame tarptautiniame projekte „Žadinkime blėstančią atmintį“ (Old Memory Shake“ OLMES). „Nordplus Aduts“ remiamas projektas buvo įgyvendinamas kartu su partneriais iš Estijos ir Suomijos. Projekto tikslas – lavinti, žadinti vyresnio amžiaus žmonių atmintį. Projekte buvo naudojamasi Estijos, turinčios sertifikuotų šios srities specialistų, patirtimi. Projekto vadovė – Estijos atstovė Tinna Tambaum, projekto koordinatorė Lietuvoje – Regina Dovidavičiūtė.

Vykdant šį projektą Vilniuje surengti tarptautiniai senjorų atminties lavinimo kursai, skirti vyresnio amžiaus žmonių atminties treniravimo mokytojams. 18-ka kursų klausytojų, išlaikiusių egzaminą-testą, gavo sertifikatą ir metodines priemones, kurios padės dirbti savarankiškai, t. y. vesti vyresnio amžiaus žmonių atminties treniravimo seminarus (daugiau apie šį projektą http://www.mctau.lt/301-dalijames-tarptautiniu-projektu-patirtimi).

Didžiausias tarptautinio OLMES projekto pasiekimas – kartu su partneriais iš Estijos ir Suomijos parengta elektroninė darbinė knyga vyresnio amžiaus žmonių atminties ugdymui, atsižvelgiant į kiekvienos šalies kultūrinius ir kalbinius ypatumus "Old Memory Shakehandbook on Memory Training".

Šiemet MČTAU kartu su Soros International House (SIH) ir partneriais Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje ir Suomijoje tęsia 2017 m. pradėtą ES ERASMUS+ finansuojamą 24 mėnesius truksiantį tarptautinį projektą „Senior volunteers for migrant integration“ (Senjorai savanoriai migrantų integracijai – SVMI). Projektu siekiama padėti migrantams ir pabėgėliams geriau integruotis į priimančiąją visuomenę, pasitelkiant į pagalbą senjorus savanorius, taip skatinant savanorystę tarp vyresnio amžiaus gyventojų bei mažinant jų socialinę atskirtį ir įsitraukiant į tarpkultūrinį mokymąsi. Analogiški senjorų savanorių mokymai pagal bendrai partnerių sudarytas programas vyksta visose šalyse partnerėse. 20 valandų programą sudaro 5 moduliai.

2018 m. spalio 15-19 d. projekto partneriai SIH ir MČTAU organizavo bandomuosius mokymus Vilniuje. Mokymuose dalyvavo ir savo vertinimus pateikė per 20 MČTAU bei LPS „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos atstovų.

2019 metų birželio 13 d. Vilniuje vyks eksploatacijos – kontaktų užmezgimo seminaras. Jame bus pristatyta mobilioji aplikacija (App) bei vyresnio amžiaus savanorių mokymo programa. Savanorystės mokymuose dalyvavę senjorai bus supažindinti su migrantais ir pabėgėliais, jiems bus padedama užmegzti bendradarbiavimo ryšius. Baigiamoji tarptautinė sklaidos konferencija ir penktasis projekto partnerių susitikimas vyks 2019 m. rugsėjo 12-13 d. Vilniuje.

Medardo Čoboto TAU šiame tarptautiniame projekte atstovauja projektų koordinatorė Regina Dovidavičiūtė.

Programa „Erasmus+“ siekiama gerinti suaugusiųjų mokymosi kokybę visoje Europoje. Ji suteikia galimybių suaugusiųjų švietėjams mokytis vieniems iš kitų, skatinti suaugusiųjų mokymąsi ir, plėtojant strateginės partnerystės projektus, gerinti suaugusiųjų mokymosi prieinamumą.

MČTAU taip pat dalyvauja Erasmus+ programoje kartu su partneriais. Šiais metais pateiktos dvi paraiškos. Mus pakvietė ispanai, jiems mus rekomendavo kiti mūsų partneriai – asociacija „Langas į ateitį“, su jais mes dalyvaujam kompiuterinio raštingumo projekte „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ https://www.prisijungusi.lt/. MČTAU klausytojai pernai dalyvavo atidarymo konferencijoje ir Senjorų dienose, rudenį įsijungsime į projekto mokymus.

Pateikta paraiška tarptautiniam projektui „Learning to age, ageing learning” (Besimokydami įveiksim senatvę). Projekto tikslas – padėti žmonėms, baigusiems aktyvią darbinę karjerą, teigiamai vertinti šį naują gyvenimo laikotarpį, rasti gyvenimo prasmę bei užsiimti prasminga veikla. Jeigu gausim finansavimą, tai bendradarbiaujant su Ispanijos, Airijos, Vokietijos ir Latvijos universitetais bei Portugalijos, Lenkijos ir Lietuvos Trečiojo amžiaus universitetais bus kuriama metodinė medžiaga dėstytojams bei mokymo programa senjorams aktualiomis temomis: filosofija ir gyvensenos kultūros puoselėjimas; suaugusiųjų psichosocialinė tapatybė; mokslas, technologijos ir kultūra; sveikatos ir fizinio aktyvumo mokymas; skaitmeninė visuomenė, informacija ir žinių amžius. Bus siekiama skatinti kūrybiškumą, suprasti dabartį ir mokytis bendradarbiaujant.

Pateikta paraiška tarptautiniam projektui „Gerontologija kaip pedagogikos disciplina“. Lomžos Janskio universitetas pakvietė MČTAU prisijungti prie projekto, kuriuo siekiama sukurti naują discipliną rengiant suaugusiųjų mokytojus, formuojant jų naujovišką požiūrį į darbą su vyresnio amžiaus žmonėmis bei siekiant perimti Turkijos Acsarai universiteto programą darbui su pagyvenusiais žmonėmis, paremtą terapija per meną.

MČTAU pateikė paraišką dalyvauti tarptautiniame projekte „Silver Economy and Ageing Well International Awards” . Mūsų paraiška, kurioje pristatoma MČTAU veikla, buvo priimta ir nominuota apdovanojimams.

MČTAU inf.