Sukviesti visus MČTAU klausytojus – o jų apie 2,5 tūkst. – į visuotinį susirinkimą nėra jokių galimybių, todėl, kaip numatyta MČTAU įstatuose, balandžio 25 d. į visuotinį susirinkimą susirinko 78 įgaliotiniai (iš 113). Įgaliotiniai – tai rektorato nariai, dekanai, seniūnai, klubų vadovai, kitas aktyvas, kurie visuotiniame susirinkime priimtus sprendimus perduos kitiems MČTAU klausytojams. Visuotiniam įgaliotinių susirinkimui pirmininkavo MČTAU prorektorė Aldona Rėksnienė.

MČTAU 2018 m. veiklos ataskaitą pristačiusi rektorė dr. Zita Žebrauskienė atkreipė dėmesį į vyresniųjų suaugusiųjų švietimo problemas: „Mes nenorime, kad mūsų mokymasis baigtųsi nuo 64 metų, kaip įtvirtinta dabar galiojančiuose įstatymuose, todėl dedame visas pastangas, kad naujajame Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projekte, kuris dabar svarstomas LR Seime, būtų numatytas finansavimas Trečiojo amžiaus universitetams, kad būtų paskirta institucija, besirūpinanti senjorų mokymusi ir švietimu (po 64 metų amžiaus) bei koordinuojanti neformalųjį vyresniųjų suaugusiųjų švietimą“.

2018-2019 mokslo metais MČTAU, kaip kalbėjo rektorė, į universitetą įstojo 540 naujų klausytojų, iš jų 66 vyrai, 9 šeimos, dauguma su aukštuoju išsilavinimu. MČTAU veikiančiuose 13-koje fakultetų tenkinami žinių atnaujinimo, savišvietos, saviraiškos, bendravimo poreikiai. Praktikuojamos įvairios mokymosi formos: paskaitos, seminarai, konferencijos, kūrybinės dirbtuvės, edukacinės išvykos.

Rektorė universiteto veiklos ataskaitoje trumpai apžvelgė visų fakultetų veiklą.

Buities kultūros fakulteto renginiai vyko ne tik auditorijose, bet ir kitose erdvėse – Švč. Mergelės Ramintojos bažnyčioje, Taikomosios dailės muziejuje. Paskaitas skaitė žinomi mokslininkai, paveldo puoselėtojai prof. M. Miškinienė, dr. L. Klimka, dr. L. Ringelienė, prof. A. Gurskas ir kt.

Informacinių technologijų fakulteto klausytojai mokosi drąsiau jaustis skaitmeninėje erdvėje, saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis. Klausytojai kompiuterinius įgūdžius pagilino padedant Simono Daukanto gimnazijos mokytojams bei Vilniaus kolegijos dėstytojams.

Istorijos fakultete 2018 m. perskaityta 13 paskaitų, kurių tematika – nuo kaimų ir gyvenviečių istorijos iki Versalio sutarties. Daug dėmesio skirta signatarų palikimo studijoms. Lektoriai – dr. J. Skirius, dr. J. Mardosa, prof. A. Eidintas, Č. Juršėnas, dr. V. Kniūraitė ir kt.

Kultūros fakultete veikia 24 grupės, Menų istorijos katedra, Knygų ir Atminties klubai. 2018 m. šiame fakultete įvyko 343 užsiėmimai, perskaityta 165 paskaitos įvairia tematika. Šio fakulteto klausytojai lankėsi muziejuose, viešėjo Seime, Vyriausybėje. Vykdomi projektai, kuriuose susipažįstama su architektūros, muzikos pagrindais, studijuojama dvarų istorija ir kultūra.

Literatūros fakultete surengta 15 užsiėmimų – susitikimų su žymiais rašytojais, pagerbtas V. Storostos (Vydūno), Lietuvos knygnešių atminimas, surengta poezijos popietė, išleista fakulteto literatų kūrybos rinktinė „Gyvenimo tėkmėje“.

Meninės saviraiškos fakultetas išugdė ir į savarankišką gyvenimą išleido kolektyvus „Ave Musica“ ir „Nonna Dance“. Nuo kitų mokslo metų šis fakultetas, persivadinęs Meninio ugdymo fakultetu, tobulins romantinės muzikos kolektyvo, skaitovų ir teatro studijos veiklą, o visus norinčius mokys kalbos kultūros, oratorinio meistriškumo, scenos meno, meninės saviraiškos.

Muzikos fakultetas universitete atlieka svarbų vaidmenį, rengdamas tradicinius chorų festivalius, propaguodamas chorinę muziką. Nuo kitų mokslo metų šio fakulteto moterų choras „Varsa“ veiks kaip savarankiškas meno kolektyvas.

Politikos, teisės ir ekonomikos fakultetas su jame veikiančiu Diskusijų klubu atliko svarbų vaidmenį, padėdamas klausytojams susiorientuoti, ką rinkti į merus, prezidentus ar į Europos Parlamentą. Numatoma plėsti šio fakulteto projektinę veiklą.

Socialinės psichologijos fakultetas pradžiugino savo klausytojus ne tik įdomiomis paskaitomis, garsiais lektoriais, bet ir konferencija „Emocinė išmintis ir streso valdymas“.

Sveikos gyvensenos fakultetas – vienas aktyviausių, jame teoriniai užsiėmimai vyksta kiekvieną savaitę, veikia trys fizinio aktyvumo grupės, vaikščiojimo su šiaurietiškomis lazdomis grupė. Lektoriai profesionalai paskaitas skaito ne apie ligas, o apie jų prevenciją, rengiami praktiniai seminarai. Jau antrą kartą Vingio parke paminėta Pasaulinė sveikatos diena. LR Seime surengta konferencija „Kas sveikas – tas ir jaunas“, skirta filosofo, rašytojo, sveikos gyvensenos propaguotojo Vilhelmo Storostos (Vydūno) 150-osioms gimimo metinėms, šiemet ruošiamasi konferencijai apie netradcinę mediciną.

Tautodailės fakulteto klausytojai įvaldė net 31 kūrybinių darbų technologiją, išklausė nemažai teorinių paskaitų, surengė savo kūrybos parodas „Verdenės“ galerijoje, Karininkų ramovėje, rengia vasaros plenerus, demonstruoja savo kūrybą miesto erdvėse.

Turizmo fakulteto klausytojai ne tik keliauja, bet ir virtualiai susipažįsta su tolimais kraštais, studijuoja Lietuvos etnografinius regionus išvykose ir aptaria kasmetinėse konferencijose. Fakultete vykdoma klubinė veikla pagal interesus: rengiami žygiai, sporto varžybos, sveikatingumo stovyklos, tobulinami užsienio kalbų įgūdžiai.

Užsienio kalbų fakultete veikia 50 grupių, kurių klausytojai mokosi anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų kalbų. Siekiant pagerinti mokymo kokybę, surengtos atviros pamokos, o stebėsenos rezultatai aptarti metodiniame seminare.

Rektorė atkreipė dėmesį į svarbiausius Nepriklausomos Lietuvos 100-mečiui skirtus renginius: senjorų šokių festivalį, parodą/popietę „Trys kartos +“, akciją Lukiškių aikštėje, signatarų palikimo studijas, Sveikatos dieną, Poezijos šventę ir kt.

Finansinę MČTAU ataskaitą pristatė finanisininkė Regina Jadzevičienė, Audito ataskaitą – Genė Vida Gulbinienė, MČTAU projektinę veiklą – Laima Tuleikienė. Pažymėtina, kad pusė universiteto veiklai būtinų lėšų surenkama iš klausytojų nario mokesčio, ir pusė – iš įvairių institucijų finansuojamų projektų. Visos lėšos panaudojamos edukacinėms veikloms, universiteto veikos administravimui, patalpų nuomai ir projektinėms veikloms – senjorų turiningo gyvenimo, sveikos gyvensenos ugdymo, politinių diskusijų, dvarų palikimo studijų, meninės saviraiškos ir kitoms veikloms.

Visuotinio įgaliotinių susirinkimo nariai vienbalsiai patvirtino MČTAU veiklos, finansinę ir audito ataskaitas.

Išrinkta nauja audito komisija, jos nariai – Genė Vida Gulbinienė, Regina Slavinskienė, Aldona Civinskaitė.

MČTAU inf.

2019 04 25

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

DARBĄ ATNAUJINA MČTAU REKTORATAS. DAUGIAU INFORMACIJOS SKELBIMUOSE