Taip pavadintą literatūrinę-muzikinę kompoziciją, skirtą Teatro dienai, Vilniaus m. savivaldybės centrinėje bibliotekoje Žirmūnuose atliko aktoriai Česlovas Stonys, Saulius Siparis ir operos dainininkas Pranas Zaremba. Tai dokumentine medžiaga paremta poezijos, muzikos ir dainų pynė skirta tiems, kurie kovojo ir žuvo už Lietuvos laisvę. Dėkojame aktoriams už padovanotą odę laisvei, kuri nuskambėjo tarsi lietuvio priesaika ginti Tėvynę, puoselėti jos unikalią kalbą, papročius, tradicijas ir istorinę atmintį. Muzikinė kalba, raiškus žodis suteikia sparnus, pakylėja ligi dangaus, suvirpina jautriausias sielos stygas.

Šventinėje popietėje dalyvavo MČTAU Kultūros fakulteto pirmos grupės ir LPS „Bočiai“ Žirmūnų skyriaus senjorai, dainavo šio skyriaus moterų ansamblis „Neris“.

Visų dalyvių vardu dėkojame grupės seniūnei Aldonai Urbonienei ir pavaduotojai Aurelijai Bakutienei, kuri taip pat yra ir Žirmūnų „Bočių“ skyriaus pirmininkė, už rūpestį ir pastangas rengiant nuostabią Teatro dienos šventę.

Irena Čeikauskaitė

Organizatorių nuotr.