Reportažas iš auditorijos

MČTAU Istorijos fakultetas šiais mokslo metais didžiausią dėmesį skiria XX a. įvykių ir procesų nagrinėjimui. Vasario 14 d. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorius Juozas Skirius nagrinėjo labai svarbaus XX a. tarptautinės politikos dokumento – Versalio sutarties – pasirašymo aplinkybes, turinį ir įtaką tolesnei pasaulio istorijos raidai. Lektorius trumpai papasakojo apie Pirmojo pasaulinio karo iniciatorius, kare dalyvavusių valstybių siekius, Paryžiaus taikos konferenciją, kurioje buvo parengta 444 paragrafus turinti Versalio sutartis. Toliau profesorius išsamiai nušvietė svarbiausius sutarties punktus: Vokietija buvo paskelbta vienintele karo kaltininke (nors kiekviena kariaujanti šalis turėjo savo interesus, kuriuos apginti ketino karo priemonėmis) ir paklupdyta: iš jos buvo atimtos kai kurios Vokietijos teritorijos, kolonijos, Vokietijai buvo uždrausta turėti stiprias karines pajėgas.

Klausytojams tapo aišku, kad vokiečių tauta buvo pažeminta ir kad tokios padėties vokiečių visuomenė pakęsti negalėjo. Dėl to iškilo radikaliosios jėgos ir įstūmė žmoniją į Antrąjį pasaulinį karą. Auditorija įsitikino, kad ano meto politikai nebuvo pakankamai protingi, kad numatytų savo veiksmų pasekmes. Galingųjų pasaulio valstybių vadovai sprendė artimiausius uždavinius, ir nebuvo kam pasakyti: „Atleisk jiems, Viešpatie, – jie nežino, ką daro“.

Juozas Skirius 1988 m. apgynė disertaciją „Lietuvos ir JAV politiniai-diplomatiniai, ekonominiai santykiai 1919–1929 m.“, beveik tris dešimtmečius buvo Vilniaus pedagoginio universiteto Visuotinės istorijos katedros vedėjas, 2003 m. tapo šios katedros profesoriumi. Jis paskelbė dešimt monografijų Lietuvos užsienio politikos, tarptautinių santykių ir diplomatijos istorijos klausimais. 2018 m. rudenį profesorius Amerikos lietuviams pristatė naujausią savo knygą „JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918-2018 metais“, kurią „Draugas – Lithuanian World Wide News“ pavadino moksliniu paminklu JAV lietuvių veiklai.

Dr. Vida Kniūraitė, Istorijos fakulteto dekanė

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis