Viename iš 13-kos fakultetų

Spalio 11 d. įdomia profesoriaus Jono Mardosos paskaita „Žemdirbystės sistemų raida Lietuvoje: nuo seniausių laikų iki XXI a.“ prasidėjo 2018/2019 mokslo metų rudens semestras Istorijos fakultete. Kaip pirmąjį pasirinkimą paskaitas Istorijos fakultete pažymėjo tiktai septyni nauji Universiteto klausytojai, bet auditorijoje klausytojų buvo kaip visada daug. Tai ypatingai džiugina Fakulteto tarybą, siekiančią kuo daugiau žmonių sudominti savo Tėvynės bei kitų valstybių ir tautų istorija.

Jau keletą metų paskaitos organizuojamos prisilaikant chronologijos. Šiais mokslo metais planuojame plačiau išnagrinėti skausmingiausią šiuolaikinei žmonijai žinomą laikotarpį – XX amžių. Nelengva rengti paskaitas apie pasaulinius karus, revoliucijas, nelengva jų ir klausytis, bet tikimės, kad viskas mums pavyks, jeigu tik užteks ryžto ir neišblės susidomėjimas. Dar visiems mums reikia kuo geresnės sveikatos, ko Istorijos fakulteto taryba linki visai Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto bendruomenei.

Dr. Vida Kniūraitė, Istorijos fakulteto dekanė

Alberto Bakučio nuotr.