Viename iš 13-kos fakultetų

Meninės saviraiškos fakultete, kuris sujungė šokio, dainos, vaidybos ir raiškiojo skaitymo mylėtojus, prasidėjo pirmieji 2018-2019 mokslo metų užsiėmimai.

Pagrindinis fakulteto tikslas – suburti visus klausytojus senjorų meninės saviraiškos veiklai, tobulinti meninius sugebėjimus, ruošti koncertines programas. Fakultete susikūrė vokalinis ansamblis „Ave Musica“, romantinio muzikavimo grupė „Romantikai“, vaidybos studija „Mistika“, skaitovų grupė, šokių studija. Šokių grupė „Nonna Dance“ dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, koncertuoja įvairiuose MČTAU ir kituose renginiuose.

Ansamblis „Ave Musica“, grupė „Romantikai“ ir šokių studija pradėjo mokslo metus rugsėjo pirmą savaitę ir spalio 2 d. jau sėkmingai koncertavo MČTAU mokslo metų pradžios renginyje, o ansamblis „Ave Musica“ dar giedojo šv. Mišiose Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Žvėryno) bažnyčioje.

Spalio 8 d. įvyko pirmasis Meninės saviraiškos fakulteto skaitovų grupės ir vaidybos studijos „Mistika“ bendras užsiėmimas. Dekanė Izabelė Bražiūnienė pasveikino susirinkusius, pasidalino fakulteto trejų metų veiklos pasiekimais, pasidžiaugė naujais klausytojais, papildžiusiais skaitovų gretas.

Sugrįžusi prie skaitovų grupės vairo vadovė Nijolė Gradauskienė supažindino su būsimos veiklos planais, kurių turėtų užtekti ir bendrai veiklai su vaidybos studija, kol kas neturinčia režisieriaus.

Vaidybos studija buvo Meninės saviraiškos fakulteto užuomazga. Nuo pirmų dienų dirbęs režisierius Kęstutis Česnaitis sukūrė dokumentinį filmą – pasakojimą „Ilgesys iš šviesos ir tamsos“ apie mūsų vaidybos studiją „Mistika“ ir šiomis dienomis pristatė internetinėje svetainėje „YouTube“. Dėkojame Kęstučiui už nuoširdų triūsą ir senjorų meninės saviraiškos populiarinimą.

Vaidybos studijos seniūnė Vida Vaišvilienė paskaitė komišką senjorų gyvenimo istoriją. Į skaitovų grupę iš Švenčionėlių atvykstanti Gražina Jarmolytė skaitė eiles apie rudenį, vis kartodama krintančių lapų refreną, bėrė kolegoms aukso raudoniu žėrinčius klevo lapus, dovanojo jų puokšteles ir atminimo dovanėles. Buvo miela matyti šypsenas bendraminčių veiduose ir jausti, kad mums gera būti kartu, bendrauti ir kurti gėrį.

Meninės saviraiškos fakulteto inf.

Izabelės Bražiūnienės nuotr.