Kovo 20 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus konferencijų salėje įvyko MČTAU Istorijos ir Kultūros fakultetų projekto „Signatarai skelbiant, įtvirtinant ir ginant Lietuvos nepriklausomybę“ pradžios renginys–paskaita. Šis projektas – 2016-aisiais sėkmingai įvykdyto MČTAU projekto „Vasario 16-osios Akto signatarų keliais“ tęsinys.

Projekto dalyvius pasveikino MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė: „Mūsų kartai istorinės žinios labai reikalingos, jos padeda permąstyti, naujai įvertinti tuos įvykius, kurių liudininkai buvo mūsų tėvai ir mes patys. Daug žinių įgijome pirmojoje projekto dalyje, o dabar signatarų palikimą studijuosime dar giliau. Vykdyti šį projektą galime tik mūsų rėmėjų – Lazerinės kosmetinės odontologijos klinikos „Pilėnė“, Lietuvos nacionalinio muziejaus ir bendrovės „Spaudos ir reklamos gamyba“ dėka. Dėkojame jiems už paramą, o projekto dalyviams – už nepaprastą aktyvumą ir žingeidumą“.

Projekto koordinatorius Algimantas Petrauskas pristatė turtingą projekto programą, planuojamas išvykas į Signatarų gimtąsias ir palaidojimo vietas.

Pirmąją paskaitą „Patriotas ir pilietis tarpukario Lietuvoje“ skaitė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorius dr. Norbertas Černiauskas. Šis jaunas istorikas tapo 2018 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatu, o 2015-aisiais buvo išrinktas geriausiu Vilniaus Universiteto istorijos dėstytoju. Lektorius supažindino su pirmaisiais Lietuvos patriotais 18 a. istorijoje, apžvelgė politinę, ekonominę, kultūrinę situaciją 1918-1940 metais, ugdant patriotiškumą ir pilietiškumą, išdėstė įvairius piliečio susisaistymo su valstybe aspektus, aptarė patriotizmo simbolius, pristatė iškiliausias tarpukario asmenybes.

Projekto dalyviams koncertavo MČTAU Meninės saviraiškos fakulteto vokalinis ansamblis „Ave musica“, vadovaujamas prof. Ritos Bieliauskienės. Kitas šio fakulteto kolektyvas – „Romantikai“ projekto dalyviams ruošia partizanų ir tremtinių dainas. Meninę programą pristatys ir projekto partneris – Vilniaus m. baltarusių klubas „Siabryna“.

Projekte dalyvauja 110 MČTAU klausytojų. Projektas tęsis iki šių metų pabaigos.

Projekto dalyviai išgirs dar daug įdomių paskaitų: „Bajorų įtaka Nepriklausomybės paskelbimui ir įtvirtinimui“, „Didžiosios ir Mažosios Lietuvų susijungimo idėjos ir kliūtys“, „Nuo valstybingumo idėjos iki valstybės raidos vizijos“, „Tauri pokario partizaninio pasipriešinimo kova“, „Tautinių mažumų įtaka Lietuvos valstybės formavimuisi“ ir kitos. Paskaitas skaitys žinomi istorikai: Vygandas Vareikis, Algimantas Kasparavičius, Mindaugas Tamošaitis, Darius Juodis, Algirdas Jakubčionis ir kiti.

Bus aplankytos signatarų J. Vailokaičio, J. Dovydaičio, S. Banaičio, K. Griniaus, S. Kairio, V. Mirono, A. Smetonos, J. Vileišio, M. Biržiškos, S. Narutavičiaus, kitų signatarų gimtosios ir palaidojimo vietos, vietovės, susijusios su jų veikla, ekspozicijos ir muziejai, atspindintys signatarų veiklą.

Projekto pabaigoje vyks disputas, dalyvaujant Vasario 16-osios Akto signatarų giminių klubo nariams, kurio metu bus aptartos Signatarų atminties įamžinimo problemos.

Nuotraukos Medardo Čoboto TAU facebook

Jadvyga Miniotaitė

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

DARBĄ ATNAUJINA MČTAU REKTORATAS. DAUGIAU INFORMACIJOS SKELBIMUOSE