Jau 20-tą kartą Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto klausytojai naujuosius mokslo metus pradėjo iškilmingu „Gaudeamus igitur“. Šiais mokslo metais į Lietuvos edukologijos universiteto aktų salę susirinko kaip niekad daug žilagalvių senjorų, pasiryžusių mokytis visą gyvenimą ir prasmingai praleisti gražiausius, brandžiausius metus. Prie tūkstančo jau besimokančių senjorų šį rudenį prisijungė dar 580 naujų klausytojų. Tai buvę gydytojai, mokytojai, inžinieriai, kultūros darbuotojai, vadovai. Jie atėjo čia ne tik ieškodami žinių ir bendrystės, bet ir su įdomiais, naudingais pasiūlymais, kaip patys galėtų prisidėti prie sėkmingos Trečiojo amžiaus universiteto veiklos. Antai, buvęs režisierius siūlosi suburti senjorų teatro trupę, fotografas – įamžinti senjorų veiklos akimirkas, buvusi užsienio kalbų mokytoja – išmokyti senjorus anglų kalbos pradmenų, kad jie galėtų susikalbėti su savo užsienyje gimusiais anūkais ir kitataučiais žentais ar marčiomis.

Mokslo metų atidarymo šventėje dalyvavo LR Seimo narys Linas Balsys, Lietuvos edukologijos universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis, lektoriai, kiti svečiai.

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas puoselėja gražias mokslo metų pradžios tradicijas. Mokslo metų atidarymo išvakarėse išklausomos šv. mišios Arkikatedroje,  uždegamos žvakutės ant Anapilin iškeliavusių kolegų kapų. Pradėta sodinti Senjorų ąžuolų alėja – joje jau žaliuoja keturi ąžuoliukai, amžinai priminsiantys šio Universiteto įkūrėją dr. Medardą Čobotą, ilgametę Sveikatos fakulteto dekanę dr. Birutę Gagalienę, Tautodailės fakulteto dekanę Danutę Papeikienę ir pirmąją senjorių choro „Varsa“ chorvedę Adelę Petrošiūtę. Iš širdies suskambėjo „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“.

Jubiliejinių mokslo metų pradžią paskelbusi rektorė dr. Zita Žebrauskienė pasidžiaugė čia susirinkusiais aktyviais, žingeidžiais, senatvę nugalėti pasiryžusiaios senjorais, margesne auditorija. Iš 580 naujai įstojusių klausytojų – 81 vyras, 5 žmonės su negalia, 11 šeimų. Pažvelgęs į salėje sėdinčius senjorus įsitikini, kad amžius mokymuisi – ne kliūtis. Vyriausiam klausytojui – 88 metai, o žvalių aštuoniasdešimtmečių – ne viena dešimtis.

Rektorė apžvelgė praėjusiais mokslo metais nuveiktus darbus – jų daug ir jie labai prasmingi, praturtinę ir mūsų būtį, ir mąstymą. Sėkmingai baigtas tarptautinis Grundtvig savanorystės projektas „Nė dienos be veiklos“, kuris puikiai atspindėtas ir žiniasklaidoje, ir elektroninėje knygoje „Senjoro užrašai“. Įsimintini renginiai, skirti sveikatingumo, tarmių metams pažymėti, aktyviai dalyvauta saugusiųjų švietimo savaitės renginiuose. Seime pirmą kartą surengta konferencija Trečiojo amžiaus universitetų problemoms aptarti, kur MČTAU rektorė iškėlė aktualius, iki šiol neišspręstus pagyvenusių žmonių mokymosi visą gyvenimą klausimus.

Šiemet Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas mokslo metus pradeda 11-koje fakultetų, kuriuose mokysis per pusantro tūkstančio senjorų. Fakultetą kiekvienas senjoras pasirenka pagal savo pomėgius – vienus domina istorija, politologija, psichologija, kultūros paveldas, kiti nori keliauti, išmokti užsienio kalbų, išreikšti savo meninius ar literatūrinius gebėjimus, pasirūpinti sveikata. Didžiausiame Turizmo fakultete mokysis gerokai daugiau negu pusė tūkstančio žmonių. Kelis šimtus senjorų subūrė Kultūros fakultetas, nuo šių mokslo metų pradėsiantis įgyvendinti nenutrūkstamą trejų metų mokymosi programą. Vietoj pernai buvusių 19 užsienio kalbų grupių šiemet jau surinktos 28 grupės.

Mokslo metų atidarymo šventę kaip visuomet išradingai, nuoširdžiai ir šmaikščiai vedė prorektorė Aldona Rėksnienė. Jos dėka kiekvienas renginys tampa iškilmingesnis, prasmingesnis. Nė vienas neliko pamirštas – pristatyti ir garbės svečiai, ir Universitetui talkinantys lektoriai. Visi dekanai sukaupę didžiulę patirtį, atsidavę savo darbui, pasirengę ir šiais mokslo metais džiuginti savo klausytojus ir žiniomis, ir bendravimu, ir pramogomis. Visų klausytojų vardu pasveikinta aktyvi lektorė, akių gydytoja G. Jusaitienė, švenčianti 85 metų sukaktį. Gėlės įteiktos pirmajai MČTAU administratorei, Garbės dekanei Marija Michalevai. Visuomet suteikiamas žodis pirmakursiams – įdomu išgirsti, kas juos čia atvedė, ko tikisi, kuo patys ketina pasidalinti. Šiemet pasisakė Nijolė Gradauskienė, dar neseniai tapusi MČTAU klausytoja, bet jau spėjusi imtis Turizmo fakulteto prodekanės pareigų. Tautodailės fakulteto dekanė Irena Jonkuvienė į susirinkusius senjorus kreipėsi eilėmis, o pati prorektorė pacitavo nuostabias iš anglų kalbos išverstas mintis apie senatvės žavesį.

Rektorė nuoširdžiai padėkojo visiems ir kiekvienam – rėmėjams, prorektoriams, dekanams, seniūnams bei kitiems, prisidedantiems prie sklandžios Universiteto veiklos. Ypatinga padėka – Lietuvos edukologijos universiteto rektoriui A. Gaižučiui. Tai jo dėka abu universitetus sieja graži partnerystė, sanglauda, savitarpio pagalba. Rektorius puikiai supranta senjorų poreikius, jų troškimą mokytis visą gyvenimą, pagarbiai vertina jų sukauptą intelektualų kapitalą. Senjorai dėkingi A. Gaižučiui už suteiktą galimybę naudotis auditorijomis, už pagalbą lektoriais, konsultacijas ir patarimus.

„Kiekvienas mūsų Universitete turi būti pastebėtas, priimtas toks, koks yra, išklausytas, turi jaustis reikalingas, įvertintas. Visi čia sutinkami su meile ir dėmesiu. Tik nuolat mokydamiesi įvaldysime meną nugalėti senatvę ir išliksime jauni“, –  kalbėjo rektorė dr. Z. Žebrauskienė.

Mokslo metų atidarymo šventę vainikavo senjorų himnas, kuriam žodžius parašė Universiteto klausytoja Alicija Bazienė, o muziką sukūrė kompozitorius Faustas Latėnas. O kai visa salė uždainavo „Mes išliksim jauni“, patikėjom, kad čia susirinkę senjorai niekada nepasens – mokydamiesi, bendraudami, padėdami vienas kitam jie dar ilgai išliks aktyvūs, orūs, jausis reikalingi, naudingi mūsų visuomenės piliečiai.

Jadvyga Miniotaitė