„Diemedžio“ leidykla „miestui ir pasauliui“ pateikė nuostabią knygą – „Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetui – 20 metų“. Knygos skaitytojai turėtų žemai nusilenkti  leidinio sudarytojoms – Jadvygai Miniotaitei, Vidai Rogalskienei, Danutei Kurmilavičiūtei, recenzentams Aldonai Rėksnienei ir Kęstučiui Rogalskiui bei redaktorei Danguolei Vanagaitei. Pasiaukojančio jų darbo dėka įvyko tikras stebuklas – parašyta išsami dar palyginti jaunos organizacijos istorija. Ateityje  mūsų šalies kultūros istorijos tyrinėtojai bus labai patenkinti, bibliotekoje radę šią knygą: jiems neteks ieškoti kažkur prapuolusių ar visai nebuvusių protokolų, Trečiojo amžiaus universiteto steigėjų pavardžių, veiklos aprašymų – „Almanache“ viskas kaip ant delno.  Niekam nepasisektų atkurti tikroviškos istorijos taip, kaip tą padaryti gali  tie, kurie dirbo, naktimis nemiegojo, galvodami, kaip geriau padaryti, iš kur gauti pinigų, kaip įtikinti mokslininkus, kad toks universitetas reikalingas, kad po ilgos darbinės veiklos Lietuvos labui mūsų žmonės nusipelno galimybę nemokamai gauti jiems įdomią ir svarbią mokslinę bei praktinę informaciją.
 
Puslapis po puslapio skaitytojas mato, kaip plėtėsi universitetas, augo klausytojų ir fakultetų skaičius, kaip vis didesnis mokslininkų ir praktikų  būrys įsijungė į tą kilnų darbą, kaip plėtėsi paskaitų tematika, kokius įdomius ir svarbius renginius organizavo universiteto ar atskirų fakultetų vadovybė. Iš kiekvieno puslapio dvelkia džiaugsmas, kurį patiria visi, kas nors kiek susiliečia su to iš pirmo žvilgsnio keisto, bet nuostabaus Universiteto gyvenimo.
 
Ypatingai reikia įvertinti Istorijos fakulteto dekano Kęstučio Rogalskio pasakojimą apie Istorijos fakulteto gyvavimą, augimą ir veiklą. Sunku patikėti, kad gerbiamas dekanas neturi istoriko išsimokslinimo: dažnas istorikas galėtų pasimokyti, kaip nuosekliai ir aiškiai išdėstyti kokios nors struktūros istoriją.
 
Visiems Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto istorijos kūrėjams ir tos nuostabios knygos skaitytojams būtina palinkėti  toliau energingai veikti, kad kitam Jubiliejui taip pat būtų galima parašyti knygą apie dar labiau išaugusį Universitetą.
 
Dr. doc. Vida Kniūraitė