Vasario 1 d. Lietuvos edukologijos universitete (LEU) surengta prisiminimų popietė, skirta Povilo Sidaravičiaus, buvusio LEU dėstytojo, MČTAU Garbės nario, buvusio Turizmo fakulteto prodekano šviesiam atminimui. Paminėti abiejuose universitetuose P. Sidaravičiaus nuveikti darbai, pristatyta fotografijų paroda „Grožio ir gėrio keliu“. 
Gyvenimo kelią pradėjęs Kuršėnų valsčiuje, Genžgirių kaimo ūkininkų šeimoje, anksti pajautęs menininko gyslelę, Povilas pasirinko menininko ir pedagogo kelią. Įgijęs dailiosios keramikos kvalifikaciją, dėstė dailę moksleiviams, vadovavo Vilniaus Dailės mokyklai, darbavosi Lietuvos Dailės muziejuje, Dailės kombinato keramikos ceche.
Apie Povilo Sidaravičiaus nueitą pedagoginį kelią papasakojo į prisiminimų popietę susirinkę LEU Ugdymo mokslų fakulteto bendruomenės atstovai. Tuometinio Vilniaus pedagoginio instituto Ikimokyklinės pedagogikos katedroje P. Sidaravičius pradėjo dirbti 1989 m. Būsimiesiems ikimokyklinio ugdymo specialistams P. Sidaravičius vedė vaizduojamosios veiklos, teorijos ir praktikos užsiėmimus. 1990 m., Institute įsteigus Pedagogikos ir psichologijos fakultetą, iki 1992 m. buvo šio fakulteto Estetikos katedros vedėjas, vėliau grįžo į Ikimokyklinės pedagogikos (dabar – Vaikystės studijų) katedrą, kurioje dirbo iki 2010 m.
LEU kolegos prisiminė Povilą kaip universiteto estetą, kūrusį nuostabias menines kompozicijas, kurios skleidė šilumą, pagyvindamos ir puošdamos rūmų erdves, konferencijas, kitus akademinius renginius. Daugybė ikimokyklinio, pradinio ugdymo studentų išėjo Povilo Sidaravičiaus mokyklą, kurioje buvo mokomi kurti aplikacijas, keramikos, molio gaminius, naudojant gamtoje randamas medžiagas. Kartu su Povilu dirbę kolegos prisiminė jį ne tik kaip talentingą pedagogą, bet ir kaip puikų, šiltą, nuoširdų, aplink save gėrį ir grožį skleidžiantį žmogų.
MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė, Turizmo fakulteto dekanė Teodora Dilkienė, prodekanė Nijolė Gradauskienė pasidalijo šviesiais ir šiltais prisiminimais apie Povilo Sidaravičiaus veiklą MČTAU. Kartu su mūsų bendruomene Povilas buvo neilgai – tik penkerius metus. Įsitraukęs į Turizmo fakulteto veiklą netrukus tapo vienu aktyviausių šio gausaus turistų sambūrio seniūnu, vėliau – prodekanu. Povilas kiekvieną darbą atlikdavo atsakingai – niekad neatsisakydavo pabūti kelionių gidu, aktyviai dalyvaudavo savanorystės projektuose, savo meninėmis kompozicijomis puošė visus MČTAU renginius.
Abiejų universitetų kolegos, bendražygiai, sielos broliai kalbėjo apie pamatines Povilo gyvenimo vertybes, gėrėjosi jo orumu, o kartu ir paprastumu, kuklumu, begaline tolerancija, šypsojosi, prisiminę jo žemaitišką humorą. 
Buvo perskaitytas jautrus Povilo atsisveikinimo laiškas, nuskambėjo Janinos Degutytės eilės, prof. Antano Kiverio ir visų prisiminimų popietės dalyvių atliekama daina „Tris dienas“.
Vasario 2 d. prisiminimais apie Povilą, apie kartu su juo aplankytas svečias šalis ir nuostabius gimtinės kampelius, apie nuoširdžią kelionių bendrystę dalijosi gausiai į fotografijų parodą „Grožio ir gėrio keliu“ susirinkę MČTAU Turizmo fakulteto klausytojai.
Mes, Povilo kolegos ir bendražygiai, visuomet puoselėsime jo šviesų atminimą, prisiminsime jo nuveiktus darbus ir dvasios artumą. Gatvėje dar ilgai akimis ieškosime besišypsančio Povilo, nešino gėlių puokštele, kurią įteikdamas sutiktam sielos broliui, padovanodavo ir dalelę savo širdies.
„Sušildė Tavo rankos rugio varpą, žalią lapą,
Ramunės žiedas pražysdavo jose, 
Tavo darbai paliko atminimui
Giliai, giliai ne vieno širdyje“  /Bronė Nainienė, MČTAU klausytoja/
 
Jadvyga Miniotaitė

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis