Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną MČTAU senjorai šventė kartu su Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) studentais. Šventės išvakarėse, vasario 13 d. MČTAU Meninės saviraiškos fakultetas ir LEU Muzikos katedra pakvietė abiejų universitetų bendruomenes į šventinį koncertą LEU Aktų salėje.
 
Šventinį renginį pradėjo LEU Tarybos narys prof. Antanas Kiveris. Jis priminė tautai reikšmingas istorines akimirkas, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų nuveiktus darbus ir pakvietė paminėti šią nacionalinę Lietuvos šventę dainomis ir muzika. Garbus šventės svečias – garsus kompozitorius ir chormeisteris, respublikinių dainų švenčių dirigentas, profesorius, maestro Lionginas Abarius priminė lietuviško žodžio kelią ir paragino visus gerbti, branginti ir puoselėti lietuvišką žodį kaip šventą ugnį.
 
Praėjusių metų vasarą susikūręs MČTAU vokalinis ansamblis, beje, jau turintis ir savo vardą – „Ave Musica“, atliko pačias gražiausias savo repertuaro dainas – A. Raudonikio „Kur balti keliai“, V. Mikalausko „Lopšinė gimtinei ir motinai“, V. Bagdono harm. lietuvių liaudies dainą „Užaugau Lietuvoj“. Ansamblio vadovė – prof. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, solistas – prof. Antanas Kiveris. Didžiuojamės, kad turime tokį šaunų kolektyvą, kurio atliekamos dainos džiugina širdį ir budina ilgesį.
 
Šventėje svečiavosi uteniškių kraštiečių choras „Indraja“, vadovaujamas maestro L. Abariaus dukters Dainos Lazauskienės. Šiame chore dainuoja ir keturi MČTAU klausytojai - Meninės saviraiškos fakulteto dekanė Izabelė Janina Bražiūnienė, šio fakulteto klausytojas Algimantas Špokas, Turizmo fakulteto klausytoja Stefanija Kazlauskienė ir  seniūnė Lina Dilbienė. Pats maestro L. Abarius ne tik dirigavo, bet ir pristatė visus kūrinius, šiltu žodžiu paminėjo poetus A. Miškinį, P. Širvį, kurių žodžiams sukūrė nuostabias dainas – psalmę „Pasikalbėjimai su motina“ ir „Jūreivių daina“. Jaudinančiai nuskambėjo maestro ir Izabelės dueto atliekamos dainos P. Širvio žodžiais – ar kas galėjo likti abejingas? Šiai gražiai šventei nuostabiai pritiko L. Abariaus daina „Tėviškei“, kuriai žodžius parašė Utenos krašto poetė R. Katinaitė-Lumpickienė.
 
LEU Muzikos katedros Merginų choro studijai (vadovai – doc. dr. V. Tavoras ir doc. dr. J. Abramauskienė) dirigavo pačios studentės. Skambėjo M. K. Čiurlionio harm. lietuvių liaudies dainos „Ar vėjai pūtė“, „Beauštanti aušrelė“. Merginų choras taip pat atliko maestro L. Abariaus šiam chorui dedikuotą kūrinį „Pavasario naktis“ ir pats jam dirigavo. Koncerto pabaigoje maestro visus šventės dalyvius pakvietė kartu sugiedoti „Lietuva brangi“.
 
Ilgų proginių kalbų šiame renginyje niekas nesakė. Jų ir nereikėjo. Ši šventė – mūsų širdyse. Buvo gera, jauku, prasminga.
 
Jadvyga Miniotaitė