MČTAU Kultūros fakulteto Knygų klubo narės, maloniai pakviestos Literatūros fakulteto dekano Romualdo Šimkūno, balandžio 8 d. dalyvavo šio fakulteto užsiėmime, skirtame susipažinti su iškilaus lietuvių poeto Vytauto Mačernio (1921-1944) kūryba. Apie tragiškos lemties poeto gyvenimo ir kūrybos kelią papasakojo Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros profesorė habil. dr. Virginija Šlekienė, nagrinėjusi poeto kūrybą savo mokslo darbuose. Poeto eilėraščių paskaitė aktorė Gabrielė Malinauskaitė. Ji atliko ir keletą savo kūrybos dainų.
 
Gimęs ir užaugęs Šarnelės kaime Žemaitijoje, baigęs Sedos progimnaziją, besimokydamas Telšių gimnazijoje V. Mačernis parašė pirmuosius savo eilėraščius. Rašė ir studijuodamas anglų kalbą Vytauto Didžiojo universitete bei filosofiją Vilniaus Universitete. Tragiškai žuvo 1944 m. spalį Žemaičių Kalvarijoje, atsitiktinai sprogus artilerijos sviediniui. V. Mačernis rašė vizijas, sonetus, trioletus, giesmes. Vienintelis eilėraščių ciklas, kurį spėjo baigti – „Vizijos“. Taip pat sukūrė 81 iš 96 planuotų sonetų „Metų“ ciklui bei parašė filosofinės poemos „Žmogaus apnuoginta širdis“ pradžią.
 
Renginyje dalyvavusios Soros International House direktorė Daiva Malinauskienė ir rinkodaros vadybininkė Gileta Kierienė pristatė projektą ePublisher, skirtą skatinti naujų poezijos publikavimo būdų plėtrą. Projekto autorės teigė, kad poezijos rinkiniai jau senokai perkami prastai, todėl pakvietė kurti ir pristatyti poeziją šiuolaikiškai, naudojant moderniąsias technologijas. Užsiregistravęs projekto interneto svetainėje http://www.epublisher-platform.eu/, kiekvienas poezijos mėgėjas čia galės įkelti savo poezijos kūrinius arba skaityti kitų įkeltus eilėraščius bei jų vertimus į įvairias kalbas. Projekto autoriai kviečia naudotis virtualia poezijos biblioteka, dalyvauti tarptautiniuose poezijos festivaliuose, kituose poezijos sklaidos renginiuose.
 
Nuoširdžiai dėkojame visiems Literatūros fakulteto klausytojams už malonią viešnagę ir linkime kūrybinės sėkmės.
 
Jadvyga Miniotaitė