MČTAU Muzikos fakulteto moterų choras „Varsa“ lankėsi specialiuose socialinės globos namuose „Tremtinių namai“. Važiuojant Nemenčinės plentu ir pasukus Turniškių link, Valakampių pušyne įsikūrę tie, kurie kažkada prievarta ir jėga buvo išvežti iš Lietuvos, kad niekada į ją nebegrįžtų. Bet jie grįžo, deja, tik nedidelė dalis. Pasiligoję, praradę artimus žmones ir gimtuosius namus,  šilumą ir atjautą surado čia – Tremtinių namuose. Ir mes jiems dainavome...
 
Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę buvo susirūpinta politinių kalinių, tremtinių bei jų šeimų grįžimu į Lietuvą. Tremtinių grįžimo fondo (įkurtas 1993 m.) pastangomis ir rūpesčiu buvo įkurti namai ir pastogė grįžtantiems į Lietuvą tremtiniams, kurie nebegalėjo savimi pasirūpinti.
 
Nevyriausybinių organizacijų, fondų ir ypač pasaulio lietuvių lėšomis ir pastangomis gražiame gamtos prieglobstyje dabar jie turi jaukius ir gražius namus, kurių salėje susirinko būrelis buvusių politinių kalinių ir tremtinių, ramiai leidžiančių savo gyvenimo rudenį: čia juos supa bendraminčiai, panašaus likimo žmonės. Jaukioje koplyčioje, kuri, kai reikia, virsta ir koncertų sale, mūsų dainų klausėsi būrys daug kentėjusių, bet nepalūžusių tautiečių. Nuoširdžius mūsų pranešėjos Danutės Šerniuvienės žodžius labai gražiai papildė Violetos Strazdienės perskaityti poezijos posmai. „Prie gintaro jūros, uždainuokim suėję į būrį“ – kartu su mumis niūniavo ne vienas salėje sėdintis senolis.
 
Pažadėjome dar sugrįžti ir atskraidinti į šiuos jaukius namus posmus ir dainas apie mūsų gimtąją šalelę.
 
Aldona Zamulskienė, Muzikos fakulteto choristė

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

NUO KOVO 16 IKI BALANDŽIO 13 D. LAIKINAI SUSTABDOMA MČTAU  VEIKLA