Rugsėjo 2 d. startavo tarptautinis projektas „Žadinkime blėstančią atmintį“ (Old Memory Shake OLMES), kuriame kaip partneris dalyvauja ir Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas. „Nordplus Adult“ remiamas projektas, kuris tęsis iki 2017 m. gruodžio mėnesio, bus įgyvendinamas kartu su partneriais iš Estijos ir Suomijos. Projekto tikslas – lavinti, žadinti vyresnio amžius žmonių atmintį.

Projektą koordinuojantis Talino universitetas rugsėjo 2 d. pakvietė šio projekto organizatorius iš Lietuvos ir Suomijos į įžanginį seminarą. MČTAU atstovavo projekto koordinatorė Regina Dovidavičiūtė ir dvi šio projekto dalyvės – Valerija Gollerytė ir Jadvyga Miniotaitė. Nevyriausybinė Estijos organizacija 65 B, dirbanti su vyresnio amžiaus žmonėmis, supažindino su projekto tikslais ir įgyvendinimo etapais. Projekto vadovė Tinna Tambaum ir Riina Enke supažindino su detalia būsimų užsiėmimų programa, o atminties trenerė Anu Jonuks pademonstravo praktinių atminties lavinimo pavyzdžių.

Spalio mėnesio pabaigoje Vilniuje bus sukviesta norinčių dalyvauti projekte 20-25 klausytojų grupė. Tikimasi, jog šie kursai sudomins bibliotekų darbuotojus, savanorius iš dienos centrų bei trečiojo amžiaus universitetų klausytojus, bendruomenių vadovus, mokytojus, konsultantus bei visus kitus, kurie suvokia darbo su vyresniojo amžiaus žmonėmis žavesį ir poreikį.  Informacija apie renkamą grupę bus paskelbta Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto interneto svetainėje.

Vienos savaitės trukmės seminarą praves Estijos sertifikuoti atminties treneriai-mokytojai, parengti pagal Čekijos, turinčios 30 metų patirtį šioje srityje, metodiką. Seminaras vyks anglų kalba. Pageidaujantys dalyvauti atminties treniravimo seminare senjorai privalo turėti bazinių anglų kalbos žinių bei vidinę motyvaciją neformaliam mokymuisi. Besimokančiųjų laukia intensyvūs – po 8 valandas kasdien – užsiėmimai, kurių metų teorija bus derinama su praktinėmis atminties lavinimo pratybomis. Projekto dalyviai bus supažindinami su vyresnio amžiaus žmonių atminties ypatumais, bus mokomi, kaip susikaupti, įveikti užmaršumą, lavinti dėmesį, sužinos, kaip įsiminti pirkinių sąrašą, telefono numerius, veidus ir vardus bei kitą informaciją, svarbią geresnei gyvenimo kokybei. Sėkmingai baigę mokymus ir išlaikę egzaminą projekto dalyviai gaus sertifikatą ir įgis teisę patys tapti atminties lavinimo mokytojais. Jie galės burti neformalaus mokymo grupes ir taikyti įgytas žinias praktikoje, konkrečiai pasirinktoje socialinėje grupėje.

Analogiškas vienos savaitės atminties treniravimo seminaras vyks ir Suomijoje, jį taip pat praves sertifikuoti Estijos šios srities specialistai.

Projekto eigoje bendromis trijų šalių pastangomis bus parengta darbinė knyga vyresnio amžiaus žmonių atminties ugdymui. Mokomoji medžiaga bus parengta atsižvelgiant į kiekvienos šalies kultūrinius ir kalbinius ypatumus ir padės vystyti vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus.

Lietuvoje ir Suomijoje nėra sertifikuotų atminties trenerių, todėl šiame projekte bus naudojamasi Estijos, turinčios 30 sertifikuotų šios srities specialistų, patirtimi. Suomijos partnerių surinkta mokomoji medžiaga bus pritaikyta planšetiniams kompiuteriams.

Jadvyga Miniotaitė